Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 05.04.2019

Autor: Katarzyna Siwiec

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów a uiszczenie wskazanej kwoty

Otrzymałem postanowienie sądu o udzielenie zabezpieczenia alimentów. Postanowieniu została nadana klauzula wykonalności. Zażalenie od postanowienia złożyłem w wyznaczonym przez sąd terminie. Czy pomimo złożenia zażalenia jestem zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia wskazanej w postanowieniu kwoty, czy mogę czekać na rozstrzygnięcie sądu II instancji?

 

Niestety pomimo złożenia zażalenia musi Pan stosować się do wydanego postanowienia o zabezpieczeniu. Taka jest właśnie istota zabezpieczenia, że jest ono wykonalne od daty postanowienia je ustanawiającego.

 

Zgodnie z art. 742 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego dopiero wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia. Natomiast zażalenia na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu wykonania niestety nie wstrzymuje.

 

Zachodzi zatem konieczność stosowania się wydanego postanowienia, jeżeli Pan nie będzie wykonywał tego postanowienia, na pewno matka dziecka skieruje sprawę na drogę egzekucji, niestety.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl