Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 09.03.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Demoralizacja małoletniego przez używanie wulgaryzmów

Starszy przyrodni brat mojego 7-letniego syna syna wielokrotnie używał wulgaryzmów w jego obecności. Określenia te były kierowane do mnie, ale czy nie mamy tutaj do czynienia z demoralizacją mojego małoletniego syna?

 

Niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości. Polskie prawo nie uznaje używania wulgaryzmów w obecności małoletniego za jego demoralizowanie.

 

Zgodnie z art. 141 Kodeksu wykroczeń „kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 

Jest to właściwie jedyny przepis, który sankcjonuje używanie wulgaryzmów, przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy są one używane w obecności małoletniego, czy nie, a jedynie muszą być używane w miejscu publicznym.

 

Tak więc nawet jeśliby zachowanie brata stało się przyczyna zdemoralizowania Pana syna (choć wulgaryzmy nie są uważane za demoralizowanie), to nie przewidziano z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych. Prawodawca uważa za demoralizujące jedynie narkomanię, alkoholizm, palenie papierosów oraz pornografię i te czyny sankcjonuje w polskim prawie, natomiast jeśli chodzi o wulgaryzmy, to zagrożone karą jest, jak pisałam, tylko ich publiczne użycie.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl