Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 09.06.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Dodatkowy urlop w zamian za nadgodziny

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, pracuję zdalnie (z domu) i przysługuje mi 26 dni urlopu rocznie. W tym roku wykorzystałem już 20 dni, a chciałbym wyjechać na zagraniczne wakacje i potrzebuję w sumie 10 dni urlopu, zatem brakuje mi 4. Mój przełożony proponuje, abym przepracował nieoficjalnie 2-3 dni nadgodzin, a dodatkowy urlop dostanę gratis. Wszystko miałoby się odbyć bez żadnych wniosków urlopowych, nieoficjalnie. Jakie ryzyko wiąże się z taką propozycją szefa? Czy taką nieobecność pracodawca mógłby wykorzystać jako pretekst do zwolnienia? Jeśli bym w trakcie urlopu zachorował, czy miałbym problemy z wypłatą świadczeń za zwolnienie lekarskie? Jak można uzyskać w inny, legalny sposób czas wolny? Czy jest inne rozwiązanie niż urlop bezpłatny?

 

Co do zasady za pracę w nadgodzinach przysługuje pracownikowi dodatek do wynagrodzenia. Jednak zgodnie z art. 151(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666; dalej „K.p.”) – w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

 

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

Czyli jeżeli będzie Pan miał wypracowane nadgodziny, to pracodawca na Pana wniosek może udzielić Panu wolnego. Otrzyma Pan wtedy tyle godzin wolnych, ile Pan wypracował. Przy czym musi Pan złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie tego wolnego w zamian za nadgodziny.

 

W okresie odbierania wolnego za nadgodziny nie ryzykuje Pan absolutnie niczym. Nadal jest Pan w okresie zatrudnienia, więc przysługuje Panu ewentualne prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu choroby. Pracodawca nie może Pana także zwolnić w tym okresie.

 

Jeśli takie rozwiązanie nie jest dla Pana odpowiednie, pozostaje jedynie urlop bezpłatny.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl