Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 28.01.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

1/2 etatu lub przejście w stan nieczynny po powrocie z urlopu zdrowotnego

Jestem w trakcie urlopu zdrowotnego. Dzisiaj byłam u dyrekcji, która mi zaproponowała 1/2 etatu albo przejście w stan nieczynny. Dodam jeszcze, że w trakcie urlopu zdrowotnego powinnam dostać nagrodę jubileuszową, której nie dostałam. Co mi da, jeśli odmówię przejścia w stan nieczynny? Wiadomo, że po upływie 6 miesięcy będę musiała przejść na pomostówkę. A ja tego nie chcę.

 

Niestety nie mam dla Pani dobrej wiadomości. Jeżeli jest Pani  zatrudniona na podstawie mianowania, to dyrektor może Pani na urlopie dla poratowania zdrowia zaproponować ograniczenie etatu albo przejście w stan nieczynny, a w razie Pani odmowy – zwolnić Panią na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie nie jest bowiem chroniony z powodu przebywania na urlopie zdrowotnym przed wręczeniem mu wypowiedzenia.

 

W uchwale z 7 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy (sygn. akt I PZP 4/06).

 

Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest Pani staż pracy. Ograniczyć etat można tylko wówczas, gdy nie ma wystarczającej liczby godzin, aby nauczyciel mógł mieć zapewniony pełny etat.

 

Tak więc jeśli odmówi Pani przejścia w stan nieczynny, otrzyma Pani wypowiedzenie stosunku pracy i umowa rozwiąże się z końcem roku szkolnego (31 sierpnia), a Pani otrzyma odprawę z tego tytułu w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Jeśli zaś chodzi o nagrodę jubileuszową – w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie można jej Pani wypłacić. Otrzyma ją Pani, jak tylko urlop się zakończy.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl