Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 11.01.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Ile przysługuje urlopu wypoczynkowego po L4 i macierzyńskim?

Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole podstawowej, w pełnym wymiarze godzin, na czas nieokreślony. Od 19 sierpnia 2015 roku przebywałam na ciągłym zwolnieniu lekarskim w związku z zajściem w ciążę. 19 marca 2016 roku urodziłam dziecko, otrzymałam urlop macierzyński, a po nim rodzicielski, który skończył mi się z dniem 17 marca br. Moje pytanie dotyczy tego, ile dni/tygodni przysługuje w takiej sytuacji niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego? Nie wykorzystałam urlopu: dwanaście dni sierpnia 2015 roku, ferie zimowe 2016 roku, wakacje 2016 roku oraz ferie zimowe 2017 roku. Karta Nauczyciela określa 8 tygodni dla nauczyciela po urlopie macierzyńskim, a co z wcześniejszym zwolnieniem lekarskim?

 

Urlop nauczycieli rozlicza się w odniesieniu do roku szkolnego, a nie roku kalendarzowego, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w szkole feryjnej. Stąd w Pani wypadku należy się przyjrzeć urlopom za rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 i za bieżący rok szkolny.

 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni”.

 

Przepis ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował przez dwa tygodnie ferii zimowych, nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni np. w kwietniu. Nauczyciel ten nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodniu urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeśli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

 

W roku szkolnym 2014/2015 wykorzystała Pani 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych i 7 tygodni w czasie ferii letnich. Łącznie wykorzystała Pani 8 tygodni urlopu, więc bez znaczenia pozostaje fakt, że nie wykorzystała Pani 12 dni w sierpniu. Za ten rok szkolny 2014/2015 urlop uzupełniający Pani nie przysługuje. Za rok szkolny 2015/2016 przysługuje Pani 8 tygodni urlopu uzupełniającego, bo nie wykorzystała Pani ani jednego dnia urlopu. Za bieżący rok szkolny skorzysta Pani z 8 tygodni urlopu w czasie wakacji, więc urlop uzupełniający tez Pani przysługiwać nie będzie.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl