Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 02.01.2019

Autor: Michał Kowalski

Odmowa odpowiedzi na pytanie sądu w sprawie rozwodowej

Czy w sądzie rodzinnym (sprawa rozwodowa), gdzie zostałam wezwana jako świadek, mogę odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli dotyczy ono osoby mi najbliższej (mąż)?

 

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich (małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia) na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo nastąpiłoby pogwałcenie istotnej tajemnicy zawodowej (art. 261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Jak wynika z powyższego, świadek może odmówić odpowiedzi na dane pytanie tylko wówczas, gdyby odpowiedź na to pytanie mogła realnie narazić jego małżonka na:

 

  • odpowiedzialność karną,
  • hańbę (spotkanie się z rażąco ujemną oceną moralną wskutek określonego postępowania) lub
  • dotkliwą (w znacznym rozmiarze) i bezpośrednią (będącą bezpośrednim następstwem odpowiedzi) szkodę majątkową.

 

Możliwość odmowy zależy więc od treści zadanego pytania. Odmawiając odpowiedzi na zadane pytanie, świadek powinien wskazać sądowi przyczynę odmowy.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl