Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 16.11.2018

Autor: Marek Gola

Czy dziecko nieślubne dziedziczy długi po biologicznym ojcu?

Czy dziecko nieślubne dziedziczy długi po biologicznym ojcu, który go nie uznał (nie widnieje on w akcie urodzenia dziecka), nie utrzymuje kontaktu, nigdy na nie nie łożył? Czy jest możliwość zabezpieczenia dziecka w sposób prawny przed ewentualnością dziedziczenia długów po biologicznym ojcu bądź dziadku (od strony biologicznego ojca)?

 

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż o ile dziecko pochodzi biologicznie od mężczyzny, o którym Pani pisze, o tyle jednak w świetle przepisów prawa nie jest on jego dzieckiem, bowiem brak jest na to dowodów.

 

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Powyższy przepis pod pojęciem dzieci przyjmuje jedynie dzieci prawne, tj. z których aktu urodzenia wynika, że spadkodawca był jedną z rodziców. Nie dotyczy to dzieci biologicznych, dzieci prawnie uznanych przed właściwymi organami, względnie przymusowo ustalonych w drodze wyroków (sądowe ustalenie ojcostwa).

 

O ile zatem ojciec dziecka nie uzna dziecka przed kierownikiem USC lub nie nastąpi to w drodze sądowej, dziecko nie dziedziczy po swoim ojcu, gdyż w świetle prawa nie jest jego dzieckiem.

 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl