Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 28.10.2018

Autor: Marcin Sądej

Podatek 19% do urzędu skarbowego od sprzedaży domu lub mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu

Czy to prawda, że sprzedając dom lub mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu, muszę zapłacić podatek 19% do urzędu skarbowego? Czy termin liczy się zawsze od końca roku, w którym dokonano zakupu, i czy liczy się tylko faktyczny dochód (minus pozostały kredyt do sprzedania)? Czy to prawda, że można nie płacić tego podatku, np. kupując inne mieszkanie, czy są jeszcze inne możliwości niepłacenia tego podatku? Czy obowiązują tutaj zasady równe w całym kraju, czy też zależy to od konkretnego urzędu skarbowego?

 

Tak, to prawda. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy PIT jeżeli nastąpi odpłatne zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości to powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

 

Podatek płaci się od dochodu. Dochód oblicza się jako różnica pomiędzy przychodem (tj. ceną ze sprzedaży nieruchomości) a kosztem nabycia tej nieruchomości (tj. ceną, za jaką nabyto nieruchomość).

 

Przykładowo w 2015 r. podatnik nabył nieruchomość za kwotę 300 000 zł, pod którą zaciągnął kredyt hipoteczny na kwotę 450 000 zł. W 2018 r. podatnik sprzeda tę nieruchomość za 500 000 zł. Wyliczenie wygląda następująco:

 

  • 500 000 – 300 000 = 200 000 dochód
  • 200 000 x 19% = 38 000 zł podatku

 

Zaznaczam wyraźnie, że bierze się pod uwagę cenę nabycia nieruchomości (powiększoną o ewentualne nakłady na tą nieruchomość), a nie wartość kredytu zaciągniętego na tę nieruchomość.


Czy to prawda, że można nie płacić tego podatku np. kupując inne mieszkanie, czy są jeszcze inne możliwości niepłacenia tego podatku?

 

Tak to prawda. Podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży podatnik przeznaczy na własne cele mieszkaniowe to będzie zwolniony od podatku. Przeznaczenie środków pieniężnych musi jednak nastąpić w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości. Przez własne cele mieszkaniowe rozumie się nabycie nowej nieruchomości, zaciągnięcie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość (wyłącznie przed dokonaniem sprzedaży), remont istniejącej nieruchomości, zakup działki budowlanej. Zaznaczam, ze muszą to być własne cele mieszkaniowe podatnika. Oznacza to, że nie można za te pieniądze kupić nieruchomości członkowi rodziny.


W cały kraju obowiązują te same zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl