Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 05.06.2019

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Zwolnienie lekarskie podczas urlopu

Przed końcem urlopu macierzyńskiego zawnioskowałam o urlop wypoczynkowy (zaległy i aktualny), który mam do końca sierpnia. Aktualnie jestem chora i dostałam od 6-dniowe zwolnienie lekarskie. Czy mogę przekazać je do pracodawcy bez obawy, że nie będę mogła po nim kontynuować zaplanowanego wcześniej i przyznanego urlopu? Pracodawca czeka bowiem na mój powrót do pracy, by mi wręczyć wypowiedzenie spowodowane likwidacją mojego Stanowski pracy i nie chcę tego czasu przyśpieszyć, a jednocześnie chciałabym uratować jak najwięcej urlopów na ewentualne choroby dzieci u następnego pracodawcy.

 

Zgodnie z 165 ustawy Kodeks pracy „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

 

– pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”.

 

„Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego

 

– pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym”.

 

Po rozpoczęciu przez pracownika urlopu wypoczynkowego mogą wystąpić okoliczności, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z tego urlopu w sposób służący osiągnięciu jego celu. Dojdzie wówczas do przerwania urlopu, a część urlopu, która nie została wykorzystana, zostanie udzielona pracownikowi w terminie późniejszym.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Podsumowując – w czasie urlopu i zwolnienia lekarskiego jest Pani chroniona przed wręczeniem Pani wypowiedzenia. Jeśli rozpoczęła już Pani urlop wypoczynkowy i teraz zachorowała – przedstawienie pracodawcy zwolnienia lekarskiego sprawi, że owe 6 dni urlopu, w czasie których była Pani chora, pracodawca musi Pani udzielić w terminie późniejszym. Może Pani oczywiście zawnioskować o to, aby po prostu przedłużył Pani urlop o owe 6 dni, albo jeśli Pani tego nie zrobi – po zakończonym planowo urlopie stawić się do pracy, otrzymać wypowiedzenie i prawdopodobnie w okresie wypowiedzenia wykorzystać resztę urlopu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl