Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 22.07.2018

Autor: Eliza Rumowska

Odwołanie rezygnacji z alimentów

Od 5 lat jestem rozwiedziona, mam zasądzone alimenty na dwoje dzieci w wieku 15 i 8 lat, które mieszkają ze mną. Teraz chcę wyjechać z dziećmi na stałe za granicę. Były mąż zgodził się notarialnie na wyjazd, ale zaszantażował mnie i kazał podpisać zgodę na rezygnację z alimentów na czas pobytu dzieci za granica. Płacił dobrowolnie, nie przez fundusz. Dokument podpisałam. Czy mogę tę rezygnację jednak odwołać? Czy była zgodna z prawem? 

 

W kwestii zgody na wyjazd – jeżeli mąż jej udzielił pisemnie – to jest obowiązująca.

 

Generalnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi w tej kwestii:

 

„Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Co do alimentów – pyta Pani. czy to legalne. Nie tyle może legalne, czy nie – ale czy wiążące. Dlatego takie deklaracje czy zobowiązania między Państwem nie są wiążące – powstaje bowiem konflikt interesów. Ponadto alimenty należą do zobowiązań niezbywalnych i nie da się także w przypadku małoletniego ich zrzec. Jednak niepotrzebnie taki warunek w ogóle spisano.

 

 

Zawieranie podobnych klauzul godzi w dobro dziecka i w razie sporu sąd może to uznać jako działanie obojga rodziców na niekorzyść dziecka. Ojca – bo stawiał tego rodzaju warunek, matki – bo wyraziła na to zgodę. Teraz powinna Pani zrobić wszystko, aby tę swoją zgodę także pisemnie anulować.

 

Warto wrócić do sprawy i przedstawić ojcu perspektywę zdarzeń, gdy się nie wycofa z tego żądania (uchylenia alimentacji). Wówczas pozostanie droga sądowa. Oczywiście w razie potrzeby mogę przygotować odpowiednie pisma do sądu opiekuńczego.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl