Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 06.09.2018

Autor: Eliza Rumowska

Czy wyrok o alimenty wydany w Irlandii jest ważny w Polsce?

Czy wyrok o alimenty wydany w Irlandii jest ważny w Polsce, czy działa tylko w Irlandii? Czy obejmuje widzenia z dziećmi? Czy mogę złożyć w Polsce nową sprawę o alimenty? Kiedy sądem właściwym dla sprawy będzie sąd polski?

 

Oto odpowiedź na Pani pytanie – jak długo trzeba czekać na „nabycie takiej jurysdykcji”  zasadniczo to chodzi o podleganie jurysdykcji – jest prosta – od chwili zamieszkania dzieci w Polsce.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym (właściwość rzeczowa), w wydziale rodzinnym i nieletnich. Art. 27 § 1 stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

 

Z kolei  w art. 32 ustawodawca zawarł tzw. właściwość przemienną, na której gruncie powód może wnieść pozew o alimenty również do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, którą zazwyczaj jest powód.


Jak widzimy – wprawdzie zasada jest miejsce zamieszkania pozwanego, ale w ramach uprzywilejowanej pozycji jaką daje art. 32 – może nim być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda (małoletniego dziecka, na które są alimenty ustanawiane lub zmieniane).

 

Wystarczy więc wykazać przed sądem miejsce zamieszkania dzieci w Polsce i nie powinno być z tym problemów, by sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok.

 

Jak już pisałam – dotyczy to nie tylko ustanowienia alimentów, ale i ich zmiany, czyli np. podwyższenia – wątpliwości w tym zakresie rozstrzygał już SN (uchwała SN z 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 24/91). Jedynie  przepis ten nie ma zastosowania do powództwa obowiązanego o obniżenie alimentów (zob. uzasadnienie uchwały SN z 19 marca 1955 r., sygn. akt I CO 8/55), ponieważ celem art. 32 jako wyjątku od reguły z art. 27  jest ułatwienie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl