Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 03.06.2018

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Czy trzeba godzić się na urlop bezpłatny pracownika?

Mam pracownika, który złożył wniosek o urlop bezpłatny na czas pracy poza szkołą w ramach stosunku pracy na podstawie powołania na okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza gminy. Czy jest to urlop bezpłatny obligatoryjny, czy dyrektor jednostki musi zgodzić się na taki urlop bezpłatny pracownika i na jaki artykuł ma się powołać, odpowiadając na wniosek pracownika?

 

Jedynym obligatoryjnym urlopem bezpłatnym pracownika jest ten wynikający z art. 25 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), a wiec ten związany z powołaniem pracownika do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

 

W innych przypadkach pracodawca może, ale nie musi, udzielić urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

 

Z kolei jeśli pracownik jest nauczycielem ? może wnioskować o urlop bezpłatny na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, który to przepis stanowi, ze nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

 

Słowem ? może Pan odmówić pracownikowi urlopu bezpłatnego, gdyż obowiązek jego udzielenia nie wynika w tym przypadku z przepisów prawa.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl