Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 28.01.2018

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Czy muszę zgodzić się na nadgodziny?

Pracuję w urzędzie. Moje koleżanki często mają nadgodziny. Mnie pracodawca jeszcze takowych nie proponował, ale gdyby tak się zdarzyło, to czy muszę się na nie zgodzić, jeśli opiekuję się ponad 90-letnim członkiem rodziny? Jak mogę uniknąć godzin nadliczbowych? Czy regulują to przepisy?

 

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

 

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Z innych przepisów wynika, że w godzinach nadliczbowych nie można zatrudniać:

– pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w przypadku zlecenia wykonywania pracy w nadgodzinach z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy,

– pracowników młodocianych,

– pracowników, którzy przedstawili zaświadczenie lekarskie o niemożności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,

– pracowników, u których stwierdzono objawy powstawania choroby zawodowej,

– pracowników niepełnosprawnych, którzy nie są zatrudnieni przy pilnowaniu mienia lub którzy nie posiadają zgody lekarza profilaktyka na pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Słowem – opieka nad starszym członkiem rodziny nie zwalnia Panią od obowiązku realizowania pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli pracodawca Pani taką pracę nakaże.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl