Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 07.09.2017

Autor: Łukasz Marciniak

Konsekwencje za spowodowanie wypadku ze skuterem

Ostatnim czasy spowodowałam wypadek na drodze z udziałem mojego samochodu i skutera poszkodowanego. Jechałam drogą do góry, po czym chciałam skręcić w lewo, jak na moje oko droga była pusta, padał deszcz, dużo aut stało na poboczu. Wykonując manewr skrętu w lewo, spowodowałam wypadek. Poszkodowany ma uraz głowy oraz złamaną nogę. Stąd moje pytanie. Co mi grozi i jakie poniosę konsekwencje? Jakiego wyroku mogę się spodziewać, jakiej kwoty grzywny oraz na ile czasu mieć zabrane prawo jazdy? Póki co nie zatrzymano mi dokumentu.

 

Precyzyjna odpowiedź na Pani pytanie zależy od wielu czynników, m.in. dokładnego stanu faktycznego sprawy, przyczynienia się samego poszkodowanego, faktu, czy była Pani wcześniej karana. Ponadto wysokość potencjalnej kary zależy również od stopnia odniesionych przez poszkodowanego obrażeń.

 

Z opisanej przez Panią sytuacji wnioskuję, że poszkodowany doznał obrażeń ciała na czas dłuższy niż 7 dni, tzn. średni (art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny) lub ciężki (art. 156) uszczerbek na zdrowiu, wówczas pod uwagę należy wziąć, iż spełnione zostały przesłanki z art. 177, tj. spowodowanie wypadku w komunikacji.

 

W przypadku wyrządzenia średniego uszczerbku sąd może orzec do 3 lat pozbawienia wolności (art. 177 § 1). Wywołanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności (art. 177 § 2). Na marginesie dodam, że lekki uszczerbek na zdrowiu kwalifikuje się jako wykroczenie (art. 86 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń), a nie przestępstwo.

 

W przypadku średniego uszczerbku sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione (art. 59) lub warunkowo umorzyć sprawę (art. 66). Sąd może również zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd (art. 37a).

 

Wysokość grzywny sąd ustala, uwzględniając dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Może zatem wynieść od 100 zł do 1 080 000 zł. Sąd ustala je poprzez ilość stawek dziennych oraz ich wysokość (art. 33).

 

Środkiem karnym, jaki może orzec sąd w tej sprawie, jest zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 § 1). Przesłanki do zastosowania tego środka wymagają, aby sprawca został skazany za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 177 należy do tej grupy przestępstw). Jednocześnie z okoliczności popełnionego przestępstwa musi wynikać, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę będzie w przyszłości zagrażać bezpieczeństwu w komunikacji, a więc z zachowania sprawcy sąd musi wysnuć wniosek, że sprawca lekceważy zasady ostrożności i zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Zakaz prowadzenia pojazdu może zostać ustanowiony na okres od 1 do 15 lat (art. 43).

 

Sąd może również orzec obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub w części albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 § 1).

 

Przedstawiłem Pani kodeksowy zakres możliwych sankcji. Proszę mieć na uwadze, że kara, jej wysokość czy czas trwania zależy od swobodnej oceny przez sąd całokształtu okoliczności tego zdarzenia.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl