Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 08.07.2017

Autor: Eliza Rumowska

Czy mogę zrzec się opieki nad babcią?

Czy można zrzec się opieki na babką, która całe życie była potworem i psychicznie znęcała się na moją nieżyjącą już matką (swoją synową)? Ja nie mam i nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Babka jest teraz osobą zależną i zajmuje się nią ojciec i opiekunka przychodząca 2 razy w tygodniu. Ojciec nie jest już ani młody, ani zdrowy. Czy w przypadku jego śmierci mogę nie być osobą odpowiedzialną za babkę i wnioskować, by zabrali ją do domu opieki. Niestety jestem jedyną wnuczką i ostatnią krewną obok mojego ojca i obawiam się, że MOPS będzie mnie nękał i tym obarczy. Czy muszę zastrzec to sobie notarialnie na piśmie, że się tego wyrzekam, by się zabezpieczyć?

 

Nie musi Pani zrzekać się opieki wobec babci – bo z mocy prawa nie jest Pani do niej zobowiązana ani uprawniona, chyba że przyjmie ją Pani dobrowolnie przy ubezwłasnowolnieniu babci jako jej opiekun prawny. Często mylnie jest interpretowany przez OPS-y i inne placówki opiekuńczo-medyczne obowiązek alimentacyjny.

 

Owszem, choć ten obowiązek na Panią spadnie co do zasady, jak stanowi art. 129 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to jednak istnieją w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisy pozwalające się przed nim bronić. Nawet jeżeli pozostanie jej Pani jedyną krewną, to Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje w art. 133, że tylko rodzice wobec niesamodzielnych dzieci są zobowiązani do alimentacji, a poza tym tylko ten z krewnych, który znajduje się w niedostatku ma prawo ubiegać się o alimenty od innych krewnych.

 

Ponadto w art. 1441 czytamy, że gdyby nawet pozostała Pani jako jedyna zobowiązana do alimentacji babci, to ma Pani prawo żądać uchylenia alimentów w oparciu o zasady współżycia społecznego. Wówczas jednak będzie Pani musiała dowieść istnienia całej tej sytuacji, która – jak to Pani określa – czyni babcię potworem.

 

Proszę więc w razie konieczności bronić się powyższymi regulacjami przed nałożeniem na Panią alimentacji, bo opieką nikt nie ma prawa Panią obarczać.

 

 

 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl