Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 22.05.2017

Autor: Aleksander Słysz

Przekazywanie faktur za produkty dostawcy

Prowadzę firmę szkoleniową prowadzimy szkolenia przez internet. Poza szkoleniami wykonujemy za dodatkową opłatą dla kursantów dokumenty. Czy możemy kwoty wpływające na konto za dokumenty przekazywać w całości do zakładu introligatorskiego? Po prostu cała kwota za produkty jest przekazywana dostawcy i nic na tym nie zarabiamy, zakład przygotowuje dokumenty, a my podpisujemy i odsyłamy do kursantów. My płacimy podatek VAT, a zakład introligatorski jest na karcie podatkowej.

 

Oczywiście może Pan przekazywać te środki bezpośrednio do zakładu introligatorskiego w całości, to nie jest problem. Pytanie, a zarazem sedno sprawy jest inne – czy w tej części wpłata jest Pana przychodem i czy podlega opodatkowaniu u Pana podatkiem od towarów i usług?

 

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista i w dużej mierze zależy tak od Pana umowy z kursantami, jak i od Pana umowy z zakładem introligatorskim. W podatku VAT podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zatem jeśli kwota wpłacana od kursanta jest zapłatą dla Pana powiększa podstawę opodatkowania VAT u Pana. By tak nie było, należałoby zaznaczyć np., iż pobierana kwota X nie jest zapłatą za np. dyplom, a Pan jedynie kwotę tę pobiera na rzecz introligatora i w całości niezwłocznie mu przekazuje. W podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Tym samym, by wpłata w części dotyczącej dyplomu, nie stanowiła Pana przychodu musi Pan móc jednoznacznie wykazać, że kwota ta nie jest Panu należna. Zatem zgodnie z powyższym to kursant musiałby być, w zakresie usług introligatora, jego klientem, a Pan jedynie pośredniczyć między nimi w zawarciu umowy.

 

 

 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl