Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.05.2017

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej

Jestem dyrektorem gimnazjum, które z dniem 1.09.2017 zostanie włączone w strukturę szkoły podstawowej. Do 15 maja moim obowiązkiem jest poinformować pracowników o zmianie pracodawcy. Z zapisów prawa oświatowego wynika, że arkusz organizacyjny tworzy dyrektor szkoły podstawowej w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. Arkusz organizacyjny jest podstawą do działań kadrowych. Kto opracowuje kryteria zwolnień? Który dyrektor: szkoły podstawowej czy gimnazjum, czy każdy z osobna, czy wspólne? Jak traktowani są nauczyciele – jako jedna załoga i kryteria zwolnień obowiązują wszystkich, czy nauczyciele gimnazjum odrębnie od nauczycieli szkoły podstawowej? Arkusz organizacyjny będzie jeden dla szkoły podstawowej z włączonym gimnazjum. Czy liczba godzin np. z języka polskiego to łączna suma tych w szkole podstawowej i gimnazjum i według niej przydzielamy je nauczycielom, stosując jedne wspólne kryteria zwolnień lub ograniczeń etatów? Kto ostatecznie decyduje o ich podziale?

 

Jeśli masz problem prawny – kliknij tutaj >>

 

Zgodnie z art. 323 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

 

Zwolnienia za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego, przeniesienie w stan nieczynny lub zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli gimnazjów oraz klas gimnazjalnych, związane z reformą oświaty, regulują przepisy art. 225 i art. 226 ustawy zaś art. 227 ustawy wyłącza stosowanie do nich latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 przepisów art. 20 KN. Przepisy art. 225 i art. 226 ustawy mają zastosowanie w tych przypadkach, gdy dalsze zatrudnienie w wygaszanym gimnazjum (lub w klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu) nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 

Nawet przy włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej nie daje to podstaw do zwalniania nauczycieli szkół podstawowych – redukcja etatu następuje jedynie w oddziałach gimnazjum, a nie w szkole podstawowej. Dlatego zwolnieni będą co do zasady jedynie nauczyciele gimnazjum i to dyrektor gimnazjum (który jest dyrektorem do września) opracowuje kryteria zwolnień nauczycieli i bierze pod uwagę jedynie nauczycieli gimnazjum.

 

Jeśli nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl