Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 03.02.2017

Autor: Marek Gola

Wyrok w zawieszeniu i wyjazd za granicę

Kilka lat temu otrzymałem wyrok w zawieszeniu i nadzór kuratora. Wyjechałem jednak za granicę i od tej pory nie mam kontaktu z kuratorem. Podobno w tym czasie odwieszono mój wyrok. Jak mogę zdobyć odpisy akt mojej sprawy?

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – K.p.k. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy jest Pan poszukiwany, a także kiedy wyrok został wydany. Wyraźnie podkreślić należy, iż na dzień dzisiejszy nie jest utworzona baza osób poszukiwanych, która po pierwsze obejmowałaby wszystkie takie osoby, a po drugie byłaby ogólnie dostępna.

 

Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

 

Zasadne jest nadto udzielenie pełnomocnictwa celem skierowania do Krajowego Rejestru Karnego wniosku o wydanie informacji o osobie brata. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach poszukiwanych listem gończym.

 

Informacja z KRK związana jest z uiszczeniem opłaty w kwocie 30 zł. Możliwe jest także uzyskanie informacji z KRK za pomocą portalu informatycznego, ale osobiście jest przeciwnikiem takiego rozwiązania, gdyż wówczas będzie Pan zmuszony podać wszelkie swoje dane, co z kolei umożliwiłoby organom ustalenie Pana miejsca zamieszkania.

 

Nadto należy wskazać, iż w przypadku osób, wobec których wydano list gończy, bardzo często są podejmowane czynności (rozpytywanie najbliższych, wizyty w dawnym miejscu zamieszkania). Informacje o karalności, jak również odpisy wyroków może uzyskać w Pana imieniu radca prawny lub adwokat.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl