Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 26.06.2016

Autor: Piotr Geliński

US wykazał, że nie złożyłem deklaracji VAT-7, co robić?

W 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą zamknąłem ją w 2011 r. Niedawno byłem świadkiem w sprawie kontroli w innej firmie. US wykazał przy okazji, że nie złożyłem deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do września 2010 r. Co teraz mogę zrobić? Czy złożyć czynny żal albo poczekać na przedawnienie sprawy?

 

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

 

Zatem w istocie zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku VAT za okres 01.2010 do 09.2010 przedawni się z końcem roku 2015.

 

W tym kontekście, jeśli organ podatkowy jeszcze nie wszczął wobec Pana kontroli ani postępowania podatkowego, faktycznie istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobowiązanie podatkowe się przedawni. W braku złożenia deklaracji VAT jedyną możliwością określenia Panu zobowiązania podatkowego byłoby przeprowadzenie przez organ podatkowy postępowania podatkowego i wydanie decyzji określającej to zobowiązanie. Z tej perspektywy, gdyby do tego nie był Pan nastawiony na szybką współpracę z organem podatkowym i np. opóźniałby Pan przedkładanie informacji i dokumentów i odbierał korespondencję w ostatnim możliwym dniu, jest bardzo prawdopodobne, że organ nie zdąży przeprowadzić postępowania i wydać decyzji.

 

Oczywiście pracownicy urzędu skarbowego mogą nalegać, aby złożył Pan zaległe deklaracje. Musi Pan jednak mieć na uwadze, że złożenie deklaracji z wykazanym podatkiem spowodowałoby niezwłoczne podjęcie czynności egzekucyjnych przez organ i przerwanie biegu przedawnienia. Organ nie musiałby też przeprowadzać postępowania i wydawać decyzji.

 

Złożenie tzw. czynnego żalu nie ma już podstaw. Zawiadomienie to jest bowiem bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Rozumiem, że organ ma taką wiadomość.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl