Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 19.08.2015

Autor: Grzegorz Gęborek

Alimenty od ojca z niemieckim obywatelstwem

Ojciec mojej córki jest obywatelem niemieckim. Od lat płacił jej alimenty, ale bardzo niskie. Teraz relacja córki z ojcem uległa pogorszeniu. Były mąż wypłaca córce od dłuższego czasu tylko zasiłek rodzinny w kwocie 135 euro. Córka kończy właśnie studia (drugi kierunek), ale chciałaby jeszcze pozwać ojca o podwyższenie alimentów. Jak może to zrobić?

 

W Niemczech na dziecko wypłacane są dwa podstawowe świadczenia: Kindergeld (zasiłek rodzinny) oraz Kinderzuschlag (dodatek rodzinny, który jest świadczeniem socjalnym). Ten drugi jest wypłacany, gdy rodzicom przysługuje Kindergeld oraz gdy przekraczają dochód minimalny (900 euro na parę i 600 euro na osobę samotnie wychowującą), ponadto do otrzymania dodatku uprawniony jest rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Dodatek nie jest wypłacany po wstąpieniu dziecka w związek małżeński i po ukończeniu 25. roku życia. Kinderzuschlag może obecnie wynieść maksymalnie 140 euro.

 

Co do zasady Kindergeld (zasiłek rodzinny na dziecko) jest wypłacany do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, którą to dziecko osiąga wraz z ukończeniem 18. roku życia (§ 2 BGB – niemiecki kodeks cywilny). Roszczenie o wypłatę Kindergeld wygasa zatem wraz z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat.

 

Jednakże istnieje kilka wyjątków, w których przypadku świadczenie jest wypłacane nadal po osiągnięciu pełnoletności, do których zalicza się także dalsze kształcenie, jednakże nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia przez dziecko. Analogicznie wraz z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 25. lat roszczenie o wypłatę Kindergeld wygasa.

 

Proszę mieć na uwadze, że kwota zasiłku, który Pani wskazała – 135 euro wydaje się zaniżona. Od 2002 roku do 2008 roku wysokość zasiłku wynosiła po 154 euro na pierwsze i drugie dziecko, w 2009 roku 164 euro, a od 2010 roku 184 euro miesięcznie.

 

W sprawach z elementem zagranicznym podstawą jest ustalenie jurysdykcji (właściwości sądu do rozpoznania sprawy.) Prawo europejskie precyzyjnie reguluje jurysdykcję w przypadku zobowiązań alimentacyjnych. Obecnie nie ma przeszkód do pozwania ojca dziecka mieszkającego na stałe w Niemczech o alimenty przed sądem w Niemczech.

 

Art. 3 rozporządzenia nr 4/2009 jednoznacznie ustanawia możliwość pozwania ojca dziecka w Niemczech o alimenty, jeżeli ten ma tam „miejsce zwykłego pobytu”.

 

Przeprowadzenie postępowania w Niemczech jest związane z dodatkowymi kosztami i wymaga też zatrudnienia adwokata.

 

Jeżeli Pani córka zdecyduje się jednak na zainicjowanie postępowania w Niemczech, sąd rozpozna sprawę, stosując prawo niemieckie (zob. art. 15 Rozporządzenia Rady Nr 4/2009 w związku art. 4 ust. 3 „Protokołu haskiego” z 23 listopada 2007 r.).

 

I właśnie w tym tkwią dwa podstawowe problemy:

 

1. Prawo niemieckie odmiennie niż prawo polskie reguluje kwestię obliczania alimentów przysługujących dziecku. W zasadzie alimenty nie mogą być podwyższane na zasadach obowiązujących w Polsce.

 

Reguły określania wysokość alimentów w Niemczech są dość ścisłe. Podstawą do oznaczenia wysokości alimentów jest tzw. Tabela Düsseldorfska (Düsseldorfer Tabelle), która stanowi dyrektywę ustalania wysokości alimentów, a w której przysługujące dziecku alimenty uzależniono od:

 

  1. dochodu netto zobowiązanego rodzica,
  2. wieku dziecka.

 

Znając obie wartości, można sprawdzić, jakie alimenty przysługują dziecku. Tabela jest aktualizowana regularnie co 2 lata.

 

W skali całego kraju funkcjonują różne modyfikacje tabeli, przykładowo w południowej części Niemiec obowiązują tabela południowoniemiecka. Jest to uzasadnione zróżnicowaniem zasobności portfeli mieszkańców poszczególnych landów.

 

2. Pozew o alimenty składa się do sądu rodzinnego (Familiengericht) – niestety w przypadku spraw alimentacyjnych obowiązuje przymus adwokacki, co wynika bezpośrednio z § 78 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego) w zw. z § 114 ust 4 FamFG (niemiecki kodeks postępowania w sprawach rodzinnych). Przymus adwokacki jest podyktowany stopniem skomplikowania procesu.

 

Co do zasady w Niemczech alimenty przysługują dziecku pełnoletniemu do czasu zdobycia pierwszego zawodu, a w przypadku dalszej edukacji ukończenia studiów. Edukacja powinna jednak zostać zakończona w odpowiednim terminie, a sąd, badając tę przesłankę, weźmie pod uwagę osobiste uzdolnienie dziecka.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl