Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 31.05.2015

Autor: Aleksander Słysz

Najem zakupionego od dewelopera lokalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Dwa lata temu kupiłam lokal użytkowy, który miał być apteką, ale nie przeszedł weryfikacji ze względu na warunki techniczne. Chciałam oddać deweloperowi lokal, ale się nie zgodził. Oddałam sprawę do sądu, a lokal wynajęłam na biuro. Obecnie sąd przyznał mi rację. Czy mam wystawić fakturę sprzedaży, czy deweloper fakturę korygującą? Czy to ostatnie jest możliwe, skoro lokal był użytkowany?

 

W przypadku gdy po wystawieniu faktur dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą i podstawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych towarów. Ustawa o VAT nie zastrzega, by towar ten nie mógł być używany, czy też by korekta dotyczyła jedynie towaru nieużywanego. W praktyce również, w podobnych do opisanej sytuacjach praktykuje się raczej wystawianie faktury korygującej niż dostawę świadczoną przez nabywcę pierwotnemu dostawcy. Można poczynić tu dystynkcję i odróżnić zwrot towaru od dostawy zwrotnej; w pierwszym przypadku właściwa jest korekta faktury, w drugim mamy do czynienia z nową dostawą, dokumentowaną fakturą przez dokonującego dostawy. W Pani przypadku występuje pierwsza z wymienionych sytuacji, więc uważam, że właściwym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej przez pierwotnego dostawcę.

 

Dodam, że w orzecznictwie decydujące znaczenie przypisuje się przyczynie zwrotu i gdy jest nią modyfikacja stosunku łączącego strony (jak w Pani przypadku) przyjmuje się za słuszne wystawienie faktury korygującej. Tak przykładowo czytamy w wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1300/10), który, mimo że wydany na podstawie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w pełni zachowuje aktualność: „Ze zwrotem towarów w rozumieniu art. 29 ust. 4 u.p.t.u., który należy udokumentować fakturą korygującą w myśl § 13 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), będziemy mieli do czynienia, gdy przyczyna tego zwrotu będzie tkwić w modyfikacji łączącego strony stosunku prawnego, w wyniku którego dokonano dostawy, a nie, gdy przyczyną zwrotu jest realizacja kolejnego etapu umowy”.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl