Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Drugie małżeństwo a posiadane nieruchomości

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 21.02.2017

Wyszłam powtórnie za mąż, nie spisaliśmy intercyzy, a mam mieszkanie własnościowe, mój mąż też (obydwa nabyte przed ślubem). Nie mam dzieci ani rodziców, tylko siostrę i siostrzeńca. Mój mąż ma dwóch dorosłych synów z pierwszego małżeństwa. Jak będzie wyglądał podział spadku w razie mojej śmierci lub mojego męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie zaznaczę, że rozdzielność majątkowa (ustalona w drodze umowy między małżonkami czy też przez sąd) w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków. Rozdzielność majątkowa ma znaczenie tylko i wyłącznie za życia małżonków.

 

Po śmierci jednego z małżonków dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych lub na podstawie testamentu według Kodeksu cywilnego, niezależnie od tego, czy była intercyza czy też nie.  Zgodnie z § 1 art. 931 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

 

Od dziedziczenia z ustawy wyłączony jest „były małżonek”. Kolejność dziedziczenia i zasady dziedziczenia są następujące:

 

 1. W pierwszej kolejności do dziedziczenia są uprawnione osoby najbliższe spadkodawcy, czyli jego małżonek oraz dzieci.­ Dziedziczą nadal w częściach­ równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku (art. 931 § 1).
 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (art. 931 § 2).
 3. W braku zstępnych (dzieci i wnuków) spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice (art. 932 § 1). Przez co rodzeństwo zostaje „przesunięte” do dalszej kategorii spadkowej. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 1/4 całości spadku. W sytuacji kiedy spadkodawca nie miał ojca z powodu nieustalenia ojcostwa, udział spadkowy matki wynosi połowę spadku (art. 932 § 2), a małżonkowi spadkodawcy przypadnie druga połowa.
 4. Gdy spadkodawca nie miał zstępnych ani małżonka, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych (art. 932 § 3).
 5. Jeśli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dostanie się rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4). Rodzeństwo może zatem dziedziczyć: samodzielnie – jeżeli spadkodawca nie miał w momencie śmierci małżonka ani zstępnych, a oboje rodzice już nie żyją, z małżonkiem spadkodawcy, jeśli oboje z rodziców nie żyją, a spadkodawca nie pozostawił zstępnych, z jednym z rodziców, gdy spadkodawca nie miał w chwili śmierci małżonka ani żyjących zstępnych, a drugie z rodziców nie żyje.
 6. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych (dzieci, wnuki), wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy (art. 932 § 5).
 7. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku, a w braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy (art. 933).
 8. Gdy nie ma osób wskazanych powyżej – żyjących, chcących i mogących dziedziczyć – wtedy do spadku powołani są dziadkowie spadkodawcy i dziedziczą oni w częściach równych (art. 934 § 1).
 9. Jeśli któreś z dziadków już nie żyje, udział, który miałby mu przypaść, dziedziczą w równych częściach jego zstępni – dzieci, czyli wujkowie, stryjkowie, ciocie i stryjenki spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci również wnuki, czyli kuzyni spadkodawcy (art. 934 § 2). W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych (art. 934 § 3).
 10. W ostatniej kolejności dziedziczą pasierbowie, ale tylko wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku nie można wskazać innych spadkobierców (dziadków ani innych bliskich krewnych) i gdy żadne z ich rodziców biologicznych nie dożyło tej chwili. Pasierbowie są powinowatymi macochy i ojczyma i nawet mimo ustania małżeństwa powinowactwo między nimi a krewnymi drugiego małżonka trwa nadal. Dziedziczą w częściach równych (art. 934¹).
 11. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i pasierbów powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa, gdy miejsca tego nie będzie można ustalić lub gdy jest ono położone za granicą (art. 935).

 

Każdy z małżonków ma prawo spisać testament na wypadek swojej śmierci i cały swój majątek przekazać dowolnej osobie (nawet obcej).

 

Reasumując, Pani mąż może spisać na rzecz Pani testament i wówczas Pani zostanie w całości powołana do spadku po jego śmierci. W sytuacji gdy mąż nie sporządzi testamentu, to w pierwszej kolejności do spadku zostaną powołane jego dzieci i Pani jako żona.

 

Po Pani śmierci, jeżeli nie sporządzi Pani testamentu, będzie dziedziczył Pani małżonek oraz Pani rodzeństwo lub ich dzieci, jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyje Pani śmierci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden plus sześć =

»Podobne materiały

Kto dziedziczy po bezdzietnym wujku kawalerze?

Problem dotyczy dziedziczenia po bezdzietnym wujku. Mój wujek był bezdzietnym kawalerem, zmarł 18 lat temu. Drugi wujek miał dwoje dzieci z pierwszą żoną, ale mieszkał i żył z konkubiną, na którą przepisał cały majątek. Syn drugiego wujka założył sprawę o podział majątku po tym pierwszym (kawalerze)

 

Kupno praw spadkowych

Jestem zainteresowany zakupem od spadkobierców ustawowych praw i roszczeń do części nieruchomości położonej w Warszawie objętej działaniem dekretu z 26 października 1945 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Czy można nabyć taką nieruchomość, a jeśli tak, to jakie dokumenty będą wymagane do sporządzenia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »