.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki z o.o. - czas rejestracji i koszty

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.03.2010

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym założyć drugą. Z tego, co wiem, jedynym rozwiązaniem jest założenie spółki z o.o. Jaki jest czas zarejestrowania takiej spółki, ile to kosztuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób″. Tym samym nie ma przeszkód, by utworzył Pan sam bez udziału innych osób jednoosobową spółkę z o.o. Kodeks spółek handlowych przewiduje jedynie zakaz tworzenia jednoosobowych spółek z o.o. wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

 

Tworząc jednoosobową spółkę z o.o., będzie Pan jej jedynym wspólnikiem. Wszystkie udziały będą należały do Pana.

 

Jednoosobowa spółka z o.o. powstaje na mocy oświadczenia woli jedynego wspólnika (tzw. akt założycielski). Oświadczenie to musi być złożone w formie aktu notarialnego.

 

W akcie założycielskim winny się znaleźć następujące postanowienia:

 

 1. firma (jej nazwa) i siedziba spółki (firma spółki może być obrana dowolnie, ale z dodatkiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością″; w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”);
 2. czas trwania spółki, jeśli spółka została zawarta na czas określony; brak w akcie założycielskim czasu trwania spółki oznacza, że spółka została zawarta na czas nieoznaczony;
 3. wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału powinna wynosić co najmniej 5000 zł;
 4. informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział (jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne);
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów wspólnika; wysokość udziału nie może być niższa niż 50 zł;
 6. przedmiot działalności spółki (przedmiotem działalności może być każdy cel, jeżeli ustawy nie zawierają ograniczeń, również o charakterze niegospodarczym):
 7. władze spółki:
  • zgromadzenie wspólników (Pan jako jedyny wspólnik będzie pełnił funkcję zgromadzenia wspólników – oznacza to, że będzie Pan samodzielnie podejmował decyzje w sprawach, w których kompetentne jest zgromadzenie wspólników) oraz
  • zarząd (natomiast zarząd może być jednoosobowy – jedynym członkiem zarządu może być Pan albo osoba nie będąca wspólnikiem, lub wieloosobowy; jeśli Pan będzie jedynym członkiem zarządu, to zgodnie z art. 162 Kodeksu spółek handlowych nie będzie miał Pan prawa reprezentowania spółki z wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, w takim wypadku do reprezentacji będzie trzeba powołać pełnomocnika);
 8. procedurę wyboru zarządu (zasadne jest, by zarząd wybierało zgromadzenie wspólników; nadto warto zawrzeć postanowienie, kto zostaje wybrany do pierwszego zarządu);
 9. można także powołać radę nadzorczą i rewizyjną, która będzie pełniła funkcję kontrolną, niemniej w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. nie ma takiej konieczności, wówczas prawo kontroli spółki będzie przysługiwać bez ograniczeń jednemu wspólnikowi.

Następnie (w terminie 6 miesięcy od złożenia przed notariuszem oświadczenia o zawiązaniu spółki) winien Pan jako jedyny wspólnik złożyć wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzi sąd rejonowy. W tym celu należy wypełnić następujące formularze dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl:

 

 • KRS-W3 (wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców),
 • KRS-WM (przedmiot działalności),
 • KRS-WE (wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru),
 • KRS-WK (organy podmiotu).

 

Do powyższych formularzy należy ponadto dołączyć:

 

 • akt założycielski spółki,
 • oświadczenie zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wspólnika,
 • podpisaną przez wszystkich członków (członka) zarządu listę z podaniem nazwiska i imienia wspólnika oraz liczbę i wartość nominalną jego udziałów,
 • złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków (członka) zarządu.

 

W ciągu 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do rejestru, należy zgłosić spółkę w:

 

 • urzędzie statystycznym oraz
 • odpowiednim urzędzie skarbowym (aby tam otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP), a także
 • odpowiednim oddziale ZUS.

 

Spółka z o.o. ma obowiązek założyć rachunek bankowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl