Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie żądania zachowku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.04.2008

Moja mama za życia zapisała mi dom w darowiźnie z zapisem dożywotniego użytkowania nieruchomości przez moją siostrę. W 2002 roku mama zmarła, a siostra walczy teraz ze mną o zachowek. Czy ma do niego prawo po 6 latach od śmierci mamy? Czy nastąpiło już przedawnienie żądania zachowku i siostra nie ma do niego prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie żądania zachowku

Kiedy roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu?

Pani siostra ma prawo do spadku po mamie, tak samo jak Pani. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, jako dzieci spadkodawcy dziedziczą Panie spadek po mamie w częściach równych. Nie oznacza to, że siostra ma prawo do części nieruchomości, którą otrzymała Pani od mamy w drodze darowizny.

 

Jeżeli Pani mama przekazała Pani nieruchomość w drodze darowizny, to nie wchodzi ona w skład spadku po niej. Dziedziczeniu podlegają przedmioty i prawa należące do Pani mamy w chwili śmierci.

 

Jeżeli Pani mama nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, który podlegałby dziedziczeniu, to w takiej sytuacji Pani siostrze przysługuje prawo do zachowku. Podstawą obliczenia zachowku może być wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Oddalenie powództwa o zachowek 

Roszczenie o zachowek przedawnia się po trzech latach od ogłoszenia testamentu. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, termin trzyletni biegnie od chwili otwarcia spadku, a więc od chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli więc w ciągu 3 lat od chwili ogłoszenia testamentu lub od chwili śmierci Pani mamy siostra nie wystąpiła z roszczeniem o zachowek przeciwko Pani, może Pani podnieść zarzut przedawnienia. Przedawnienie roszczenia oznacza, że osoba uprawniona (Pani siostra) nie będzie mogła skutecznie dochodzić swojego roszczenia w sądzie. Jeżeli Pani siostra wystąpi do sądu o zachowek, a Pani podniesie zarzut przedawnienia, powództwo zostanie oddalone.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek

Bieg przedawnienia może zostać przerwany przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym. Może zostać przerwany przez każdą czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje), oraz przez wszczęcie mediacji. Należy pamiętać, iż Kodeks cywilny nie wymaga dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, co oznacza, że może ono nastąpić nie tylko w sposób wyraźny, ale i dorozumiany.

Po przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie on na nowo.

Roszczenie o zachowek po sześciu latach od śmierci spadkodawcy

Jako że od śmierci Pani mamy minęło już 6 lat, Pani siostra nie ma szans na uzyskanie zachowku, o ile wcześniej nie wystąpiła do sądu o zachowek, a Pani nie uznała jej roszczenia. Jeśli tak nie było – roszczenie uległo przedawnieniu.

 

Jeżeli Pani mama pozostawiła po sobie majątek podlegający dziedziczeniu (np. inną nieruchomość, pieniądze, biżuterię itp.), to wówczas, w przypadku działu spadku nabytego w drodze ustawy, jest Pani zobowiązana do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanej od mamy darowizny.

 

Jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej (wartość domu przewyższa wartość należnego Pani spadku po mamie) spadkobierca nie jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki. W takiej sytuacji, w przypadku działu spadku, nie uwzględni się Pani, darowizny jakiej na Pani rzecz dokonała Pani mama.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + dwa =

»Podobne materiały

Praca na 3 zmiany zastąpiona 4-brygadówką

Jestem kierownikiem zespołu w fabryce. Pracownicy pracują w systemie 3 zmianowym. Przełożony poinformował mnie o planach wprowadzenia 4-brygadówki. Mam w związku z tym 3 pytania. Czy jest podstawa prawna umożliwiająca wprowadzenie takiego systemu pracy w zakładzie, w którym proces technologiczny nie

 

Czy hodowla ptaków to majątek wspólny małżonków?

Jesteśmy z mężem 30 lat po ślubie, prawdopodobnie w najbliższym czasie rozwiedziemy się. Nie przypuszczałam, że do tego dojdzie i zawczasu nie gromadziłam żadnych dowodów na dochody męża. A są one niemałe, ich źródłem jest od 20 lat duża hodowla ptaków. Dlatego chciałabym wiedzieć, czy tego rodzaju

 

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypadku sprzedaży nier

 

Zaległe opłaty abonamentowe RTV

Odwoływałam się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w sprawie odmowy umorzenia zaległych opłat abonamentowych. Pismo wysłałam przed 7 miesiącami, a odpowiedź negatywną otrzymałam dopiero teraz. Jaki jest termin odpowiedzi na pisma? Czy jeżeli zostaje on przekroczony, można uznać, że spra

 

Zwrot zapłaconego zadośćuczynienia

Za spowodowanie wypadku samochodowego zostałam skazana na podstawie art. 177 § 2 K.k. Nie byłam pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, posiadałam uprawnienia do kierowania pojazdem. Na podstawie art. 46 § 1 zasądzono na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienie, które zapłaciłam. Po op

 

Spadek w Holandii po zmarłej siostrze

Po mojej siostrze przypadł mi spadek (w euro), od którego zapłaciłem podatek w urzędzie skarbowym w Holandii. Jaki jest tryb postępowania podatkowego w Polsce?

 

Dom wybudowany zbyt blisko sąsiedniej działki

Sąsiad stawia obok mojej działki dom. Zamiast wymaganych 3 m odstępu pozostawił go ok. 2,5 m (a zwisy dachowe są jeszcze bliżej). Czy mogę zgłosić do starostwa brak nadzoru budowlanego?

 

Rozliczenie sprzedaży książek na Amazonie

Mąż zajmuje się sprzedażą książek na Amazonie za pomocą portalu Kindle Direct Publishing. Rozumiem, że mąż może rozliczyć się jako autor, jednak jeżeli książki wydaje systematycznie, powiedzmy 5–10 dziennie, to czy nadal z takiej sprzedaży może rozliczyć się jako autor? Czy musi zakładać dział

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »