.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dozwolony użytek

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 04.07.2012

Sprzedaję od dłuższego czasu produkty pewnej dużej firmy na Allegro. Jestem również ich dystrybutorem. Firma zabroniła mi korzystać ze swojego znaku handlowego, a ja się z tej sprzedaży utrzymuję. Zacząłem kupować produkty od innego dystrybutora i od niego brać fakturę. Słyszałem, że późniejsza odsprzedaż (co robię) jest zgodna z prawem i używanie znaku handlowego wspomnianej firmy jest dozwolonym użytkiem – czy to prawda? Nadal jednak jestem dystrybutorem. Czy muszę wypowiedzieć umowę dystrybutorską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Trzeba pamiętać o zasadzie, że jeżeli producent ma zarejestrowany znak towarowy, to może udzielić wyłącznej licencji do korzystania ze znaku towarowego, a tym samym do dystrybuowania, oferowania do sprzedaży, promowania i czerpania korzyści z dystrybucji produktów oznaczonych znakami towarowymi.

 

Przepisy art. 153 i nast. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przewidują, że „przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. Zgodnie z treścią art. 154 ustawy używanie znaku towarowego polega w szczególności na oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu i posługiwaniu się nim w celu reklamy.

 

Działania dotyczące towarów oznaczonych znakiem towarowym zastrzeżonym nie naruszają prawa ochronnego wyłącznie wtedy, gdy towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgodą. Może Pan zatem sprzedawać towar nabyty od uprawnionego dystrybutora (jako uprawnionego przez daną firmę) zgodnie z treścią art. 155 cytowanej ustawy:

 

„1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

3. Przepisu ust.1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów”.

 

Jak z powyższego wynika, omawiana firma mogłaby ewentualnie sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, gdyby przemawiały za tym jakieś „szczególne okoliczności”, np. pogorszeniu uległby stan towaru. Musiałaby jednak wykazać istnienie tego rodzaju „szczególnych okoliczności”.

 

Co zatem z powyższego wynika? To, że używanie przez Pana znaku towarowego firmy mieści się w kategorii tzw. dozwolonego użytku.

 

Właściciel znaku towarowego nie może bowiem zabronić osobom trzecim używania jego znaku towarowego w celach informacyjnych (opisowych), tak długo jak długo użycie takie nie wprowadza w błąd innych, co do związków występujących pomiędzy wykorzystującym dany znak towarowy a właścicielem takiego znaku – i jest to wtedy dozwolony użytek.

 

Działalność gospodarcza polegająca na odsprzedaży towarów tej dużej firmy nie może zatem być postrzegana jako naruszenie znaku towarowego albo działanie nieuczciwej konkurencji (czyli naruszanie dozwolonego użytku).

 

W związku z powyższym może Pan odsprzedawać produkty firmy nabyte na zasadzie umowy (czy faktury VAT) od uprawnionego przez tę firmę dystrybutora, ale też może Pan to robić na zasadzie bezpośredniej umowy z producentem, ponieważ firma ta nie może ot tak zabronić dystrybuowania swoich produktów w określony sposób, jeżeli tego sensownie nie uzasadni (art. 155 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy).

 

Jeżeli jednak chciałby Pan uniknąć ewentualnych sporów przy interpretacji powyższych zapisów ustawy, to rekomendowałabym rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z tą firmą i pozostanie przy nabywaniu produktów od innego dystrybutora, żeby nie było niejasności w kwestii dozwolonego użytku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl