Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowody na przeprowadzenia zdalnego szkolenia

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.04.2010

Nasza firma przeprowadza szkolenia nauczycieli przez telefon lub internet. W przedmiocie działalności mamy umieszczony nr klasyfikacji 80.42.B. Tematy szkoleń zawsze związane są z wydawanymi przez nas tytułami zestawów edukacyjnych, które w ramach szkoleń przekazujemy nieodpłatnie naszym klientom (szkołom lub przedszkolom) drogą pocztową. Za takie szkolenie wystawiamy fakturę VAT ze stawką ZW. Czy takie działanie związane ze sprzedażą szkoleń jest zgodne z prawem podatkowym i ustawą o VAT? Jakie dowody z przeprowadzonych zdalnie szkoleń powinniśmy posiadać w razie kontroli podatkowej czy skarbowej (zamówienie, zlecenie, zaświadczenie, faktura, przebieg szkolenia, program)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Moim zdaniem słusznie korzystają Państwo ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 7 załącznika nr 4 – Usługi w zakresie edukacji, grupowane jako ex 80, korzystają ze zwolnienia.

 

Udokumentowane winny być fakturą, która dokumentuje świadczenie usługi zwolnionej od podatku. Faktura ta powinna zawierać tylko jedną pozycję – cenę za szkolenie bez wyszczególnienia przekazywanych materiałów szkoleniowych, gdyż są one elementem szkolenia wkalkulowanym w cenę. Odpowiedź na pytanie, czy takie działanie związane ze sprzedażą szkoleń jest zgodne z prawem podatkowym i ustawą o VAT, jest jak najbardziej pozytywna.

 

Do rozważenia pozostaje kwestia dokumentacji – najważniejsza jest faktura. Oprócz faktury posiadać należy dokumenty, na których podstawie wykonuje się zlecenie, z dokumentu takiego winno wynikać, jaki jest zakres szkolenia i jego program. Obowiązki te nie wynikają bezpośrednio z ustawy, lecz z praktyki, gdyż są to kwestie, na które organy podatkowe zwracają szczególną uwagę.

 

Nawet w wyroku z dnia 18 sierpnia 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt FSK 359/04) nie wskazuje, by istniał ugruntowany system dokumentacji szkoleń i dopuszcza każdy rodzaj dowodu potwierdzający, że szkolenie miało miejsce.

 

Sam problem stawki podatku analizował m.in. Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku w piśmie (sygn. akt PP/443-25/05) dotyczącym świadczenia usług zaklasyfikowanych do PKWiU 80.42 polegających na prowadzeniu szkoleń – pozwolę sobie zacytować pismo w całości (źródło: www.mofnet.gov.pl):

 

„Pytanie podatnika

 

Czy dla wykonywania usług szkoleniowych podatnik ma prawo zastosować zwolnienie z VAT powołując się na załącznik nr 4 do ustawy o VAT, gdzie usługi edukacyjne (a więc i mieszczące się w tym zakresie usługi szkoleniowe - nr 80.42 PKWiU) są zwolnione z podatku VAT?

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 5 lutego 2005 r. (wpływ do Urzędu 17 lutego 2005 r,), uzupełnionego pismem z dnia 21 marca 2005 r. (wpływ do Urzędu 23 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług szkoleniowych

 

stwierdzam, że:

 

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

 

Uzasadnienie

 

Stan faktyczny:

 

Przedmiotem działalności Pytającego jest m.in. doradztwo i konsulting w obrocie krajowym, a także międzynarodowym, jak również szkolenia z zakresu prowadzenia, organizacji i kontroli obrotu towarowego.

 

Usługi szkoleniowe są przygotowywane i przeprowadzane na zamówienie klienta. Klientami są firmy, a słuchaczami najczęściej pracownicy firm. Program, zakres i stopień zaawansowania przeprowadzanych szkoleń jest każdorazowo dokładnie uzgadniany z konkretnym zleceniodawcą – zgłaszającym zapotrzebowanie na szkolenie, które podatnik proponuje.

 

W zakresie realizacji szkolenia mieści się zarówno przygotowanie wykładu, materiałów pomocniczych dla słuchaczy, jak i samo przeprowadzenie szkolenia. Wykłady i seminaria odbywają się w miejscu wskazanym przez klienta. Każde ze szkoleń zakończone jest sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności. Na dowód uczestnictwa każdy ze słuchaczy otrzymuje stosowne zaświadczenie.

 

Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi te są sklasyfikowane pod symbolem 80.42.

 

Pytanie:

 

Czy dla opisanych powyżej – usług szkoleniowych podatnik ma prawo zastosować zwolnienie z VAT powołując się na załącznik nr 4 do ustawy o VAT, gdzie usługi edukacyjne (a więc i mieszczące się w tym zakresie usługi szkoleniowe - nr 80.42 PKWiU) są zwolnione z podatku VAT?

 

Stanowisko podatnika:

 

Zdaniem podatnika, wykonywane przez niego usługi szkoleniowe są zwolnione z podatku VAT.

 

Ocena prawna:

 

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

 

Pod poz. 7 w/w załącznika wymienione zostały usługi w zakresie edukacji PKWiU ex 80. Do powyższego ugrupowania należy podkategoria PKWiU 80.42 »Usługi szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane«.

 

Przy symbolu PKWiU 80 dodano znaczek «ex» oznaczający (według objaśnień do pozostałych załączników do ustawy), że dana pozycja załącznika odnosi się wyłącznie do usług z danego grupowania. W związku z tym, iż w grupowaniu PKWiU 80 mieszczą się wyłącznie usługi w zakresie kształcenia, trudno byłoby wyodrębnić z nich usługi, które byłyby wyłączone ze zwolnienia od podatku, tym bardziej, że ustawodawca nie wyszczególnił w poz. 7 załącznika żadnych usług, dla których omawiane zwolnienie nie miałoby zastosowania.

 

Stwierdzić zatem należy, iż świadczenie usług zaklasyfikowanych do PKWiU 80.42 polegających na prowadzeniu szkoleń, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe.

 

Jednocześnie jednak należy podkreślić, że określenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych przez podatnika usług, winno być poprzedzone zakwalifikowaniem usługi do właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Odpowiedzialność za właściwe sklasyfikowanie świadczonych usług spoczywa na podatniku. W przypadku wątpliwości do jakiego grupowania statystycznego należy zaliczyć świadczone usługi można zwrócić się do kompetentnego organu statystyki publicznej, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, celem uzyskania wiążącej opinii w tej sprawie”.

 

 

Reasumując, jeżeli gromadzicie Państwo „zamówienia, zlecenia, zaświadczenia, faktury, przebiegi szkoleń, programy” (lub część z tych dokumentów), moim zdaniem są to wystarczające dokumenty, by w razie wątpliwości wykazać, że szkolenie się odbyło. Firmy prowadzące szkolenia zbierają jeszcze listy obecności a firmy prowadzące szkolenia on-line czasem zbierają od uczestników oświadczenia, że wzięli udział w szkoleniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 8 =

»Podobne materiały

Zdalne zatrudnienie

Jestem Polakiem, ale mieszkam w Niemczech i tu mam stałą pracę. Obecnie mam możliwość pracować dla mojej firmy, ale w Polsce, w moim miejscu zamieszkania (telepraca). Czy takie zdalne zatrudnienie może wciąż odbywać się na podstawie umowy o pracę? Jeśli tak, co z ZUS-em i podatkami? Co zrobić, jeśli

 

Podatek VAT od wynajmowanego auta

Moje pytania dotyczą podatku VAT od wynajmowanego auta. Mam zamiar wynająć auto osobowe na firmę, czy mogę odliczać cały podatek VAT? Czy faktura to koszt? Czy VAT od paliwa też mogę odliczać?

 

Usługi na rzecz Lasów Państwowych

Wykonuję usługi na rzecz Lasów Państwowym. Mam problem z prawidłową stawką VAT. Niby powinienem wstawić 8%, ale zamawiający w opisie napisał tak: utrzymanie obiektów turystycznych: oczyszczanie powierzchni z gałęzi, usuwanie krzewów, zbierania śmieci, koszenie trawy, naprawa ogrodzeń, urządzeń). Czy

 

Czy komornik może wystawić fakturę VAT?

Nabyłem nieruchomość gruntową zabudowaną w drodze licytacji komorniczej. Czekam teraz na prawomocne postanowienie sądu o przesądzeniu własności. Dłużnik, który został zlicytowany, przed licytacją złożył oświadczenie u komornika, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, ponadto ja w imieniu podatnika

 

Jak obniżyć VAT z 23% na 8% przy usłudze szkoleniowej?

Jak mogę obniżyć stawkę VAT z 23% na 8% przy usłudze szkoleniowej? Do tej pory z niewiedzy wystawiałem fakturę VAT za szkolenie ze stawką VAT 23%. Tymczasem przy sprzedaży produktów z 8% uważam, że szkolenie do nich powinno mieć też stawkę 8%. Proszę również o informację, w jakich przypadkach można

 

Badania genetycznego kleszczy a rozliczenie VAT

Prowadzę malutką firmę, która świadczy usługi z zakresu badania genetycznego kleszczy. Usługa służy wykrywaniu materiału genetycznego mikroorganizmów chorobotwórczych w ciele kleszcza, co pozwala na wykluczenie zachorowania na dany patogen. W swej istocie jest więc to badanie służące zachowaniu zdro

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »