Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowód zakupu przedmiotów na aukcjach internetowych a podatek ryczałtowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.03.2010

Rozpoczynam działalność gospodarczą (ryczałt 3%, kasa fiskalna, książka ewidencja przychodów). Chciałbym nabywać przedmioty z Unii Europejskiej za pośrednictwem serwisu eBay (od osób prywatnych i od firm). Za towar płaciłbym kartą kredytową przypisaną do mojego konta firmowego, za pośrednictwem serwisu PayPal. Czy bankowe zestawienie transakcji zawierające dane: kto (nicki użytkowników eBay), ile, kiedy oraz komu zapłacił, połączone z wydrukiem z wygranej aukcji mogą być uznane jako dowód zakupu przedmiotu w celu dalszej odsprzedaży przy podatku ryczałtowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4 ust. 1 pkt 6 stanowi, że dowody zakupu to „otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru”.

 

Można zatem dokonać następującego podziału (mimo że wprost nie dokonuje go ustawodawca, wyraźnie zrównując ze sobą moc dowodową poszczególnych dokumentów):

 

  • jeżeli towary nabywane są od przedsiębiorców, należy jako dowód zakupu przechowywać faktury, rachunki lub paragony;
  • jeżeli towary nabywane są od osób fizycznych, dowodem zakupu może być dowód wewnętrzny wraz z opisem towaru.

 

Dowodem wewnętrznym wraz z opisem może być np. oświadczenie podatnika, że zakupił określony towar X od osoby Y oraz opis dokładny towaru.

 

Zatem „bankowe zestawienie transakcji zawierające dane: kto (nicki użytkowników eBay), ile, kiedy oraz komu zapłacił, połączone z wydrukiem z wygranej aukcji” mogą moim zdaniem być uznane jako dowód zakupu przedmiotu w celu dalszej odsprzedaży przy podatku ryczałtowym, o ile opatrzy je Pan własnoręcznym podpisem.

 

Jednocześnie ust. 3 art. 4 stanowi, iż „do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów”.

 

Zgodnie z § 12 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów „inne dowody” stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierają co najmniej:

 

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

    – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”.

 

W Pana przypadku należałoby zadbać, by te informacje, które wymienione są w literach a do d, widniały na dowodzie wewnętrznym, oczywiście niektóre, jak podpis stron, nie są możliwe do uzyskania.

 

Proszę pamiętać, że dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, a wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus jeden =

»Podobne materiały

Handel rzeczami używanymi

Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą polegającą na handlu rzeczami używanymi (zakupionymi na pchlich targach, od osób prywatnych itp.). W jaki sposób mam się rozliczać, skoro nie będę miał dowodów zakupu tych przedmiotów? Jaką formę opodatkowania wybrać (będę prowadzić działalność wspólnie z ż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »