.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dowód w sprawie karnej za pokwitowaniem

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 27.04.2015

Otrzymałem wezwanie z policji w celu stawienia się na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie karnej, chodzi o fałszowanie dokumentów. Policjant przez telefon poinformował mnie, że będę musiał przynieść oryginał umowy pożyczki, która została sfałszowana przez osobę, w sprawie której toczy się postępowanie. Zapytałem policjanta, czy nie wystarczy kopia dokumentu lub czy chociaż otrzymam potwierdzenie, że taki oryginał przedłożyłem na policji. Odpowiedział, że niczego nie otrzymam w zamian, a oryginał zostaje zatrzymany przez policję w celu przekazania go grafologowi. Mnie chodzi tylko o zabezpieczenie ważnego dowodu. Czy rzeczywiście muszę zostawić ten mój jedyny dowód w sprawie na policji, nie otrzymując nawet żadnego potwierdzenia, że taki dokument otrzymali? Przecież tyle się słyszy, że giną różne dokumenty o urzędach i nie tylko…


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, zależy Panu na tym, by postępowanie karne było prowadzone. W takim stanie rzeczy – z czysto ludzkiego punktu widzenia – niewskazane mogłoby być doprowadzanie do napięcia relacji z prowadzącym postępowanie policjantem. Moim zdaniem, warto pomyśleć o rozwiązaniach alternatywnych – dających szansę na uzyskanie potwierdzenia przedstawienia dokumentu bez narażania na szwank Pana relacji z policją. Niżej przedstawiam propozycje ewentualnych rozwiązań – do Pana należy ich wybór.

 

Skoro sfałszowano umowę, np. przez złożenie na niej sfałszowanego podpisu, to taka umowa powinna stanowić przedmiot dowodu – w tego rodzaju sytuacjach analiza grafologiczna jest bardzo wskazania, niemalże nieodzowna. Policjant zapewne ma w tym zakresie rację. Umowę trzeba przedłożyć.

 

Niestety, funkcjonariusze służb mundurowych zapominają, że te służby są rodzajem administracji (wprawdzie wyspecjalizowanym). Jedną z zasad działania administracji – nie tylko publicznej (faktycznie administracja występuje również w sektorze prywatnym) – jest pisemność (aktualnie z uwzględnieniem właściwych form elektronicznych). Szczególnym przejawem zasady pisemności jest kwitowanie przyjmowanych pism. Niestety, zdarza się lekceważenie tego obowiązku.

 

Składając ważne pismo, warto żądać pokwitowania jego przyjęcia (np. przez sekretariat lub biuro podawcze jakiejś instytucji). Przydaje się również korzystanie z listów poleconych (zwłaszcza z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”). Zapewne w tym przypadku wypadnie złożyć za pokwitowanie pismo (przewodnie), w którym umowę wskaże się jako załącznik.

 

W zakresie czynności faktycznych, znacznie łatwiej jest pokwitować przyjęcie pisma na kopii (np. na drugim egzemplarzu wydruku lub na kserokopii), niż wypisywać odrębne pokwitowanie. Funkcjonariusze policyjni często „toną w papierach”, a przynajmniej mogą tak uważać. Dlatego pismo (przewodnie) może się przydać – także w unikaniu zbędnych spięć.

 

Policjant, z którym Pan rozmawiał, pracuje w określonej policyjnej jednostce organizacyjnej. Pan może zorientować się (np. telefonicznie), czy istnieje możliwość składania tam pism za pokwitowaniem ich przyjęcia. W policyjnych jednostkach organizacyjnych wyższego stopnia składanie pism faktycznie powinno być łatwiejsze – chociażby w sekretariacie zwierzchnika danej jednostki organizacyjnej (np. komendy powiatowej). W piśmie (przewodnim) można by delikatnie odnieść się do wspomnianej przez Pana rozmowy telefonicznej oraz przedstawić cel udostępnienia umowy (jako przedmiotu czynności dowodowych). Tytułem przykładu: „W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia ... z panem ..., który wspomniał o potrzebie przeprowadzenie dowodu z analizy specjalistycznej, przekazuję do materiału dowodowego oryginał umowy (oznaczenie: ...).”

 

Postępowania policyjne podlegają nadzorowi prokuratorskiemu, więc Pan może rozważyć również przekazanie umowy właściwej prokuratorskiej jednostce organizacyjnej (w której ustaleniu powinien pomóc jeden z poniższych adresów internetowych). Zazwyczaj w prokuraturach są biura podawcze, więc tam powinno być łatwo uzyskać pokwitowanie przyjęcia pisma. Składając pismo (przewodnie) – także w prokuratorskiej jednostce organizacyjnej – należałoby wskazać właściwą policyjną jednostkę organizacyjną.

 

Jeżeli rzeczywiście zależy Panu na otrzymaniu pokwitowania, to – z uwagi na liczne doświadczenia praktyczne – proponowałbym pytać o biuro podawcze (sekretariat) danej instytucji lub prosić określoną osobę urzędową o przyjęcie pisma za pokwitowaniem, bez wdawania się w rozważanie szczegółów. Pracownicy biurowi kwitują przyjmowanie pism i kierują je dalej. Ewentualne próby merytorycznego omawiania sytuacji mogą skutkować skierowaniem Pana do jakiegoś funkcjonariusza merytorycznego, który może zachować się w sposób, który skłonił Pana do zadania pytania, na które odpowiadam.

 

Moim zdaniem, zręczniej byłoby złożyć za pokwitowaniem rzeczony dokument (jako potencjalny dowód) – zwłaszcza jako załącznik do pisma (przewodniego) – niż występować ze skargami na wiadomego funkcjonariusza, który zapewne zrozumie, że Pan potrafi dbać o swe uprawnienia oraz będzie w stanie docenić Pana eleganckie zachowanie wobec niego. Zakładam, że zależy Panu na sprawnym załatwieniu sprawy, w czym może przydać się koncentrowanie uwagi na zagadnieniach szczególnie ważnych, bez tworzenia „nowych frontów”. Oczywiście, Pan może być innego zdania i postąpić bardziej zdecydowanie wobec owego policjanta.

 

Proszę pamiętać również o tym, że odmowa przedstawienia dowodu mogłaby zostać potraktowana jako utrudnianie postępowania (z różnymi możliwymi konsekwencjami prawnymi).

 

Może się Panu przydać wykonanie kopii dokumentu (przed jego udostępnieniem organom ścigania) lub sporządzenie jego odpisu (np. notarialnego). Być może w odpowiednim czasie będzie należało wystąpić o zwrot przedmiotowego dokumentu – po zakończeniu jego „przydatności procesowej”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl