.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowód dziedziczenia nieruchomości

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.11.2014

Dowodem spadkobrania może być postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak dokumenty te odnoszą się do spadku jako całości, bez wyszczególniania poszczególnych jego składników. W związku z tym, aby udowodnić dziedziczenie nieruchomości, należy wykazać, iż prawo własności do niej przysługiwało spadkodawcy. Dowodem może być też umowa o dział spadku zawarta w formie aktu notarialnego lub orzeczenie sądu o dziale spadku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego1 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, natomiast notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 95j ustawy – Prawo o notariacie2). Dokumenty te stanowią dowód spadkobrania i stwierdzają nabycie spadku jako całości, nie wyszczególniając poszczególnych jego składników, np. nieruchomości.

 

Wprost wskazywać na dziedziczenie konkretnej nieruchomości może natomiast postanowienie sądu o dziale spadku. Wydawane jest ono na wniosek, w którym zgodnie z art. 680 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego3 należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Dowodami takimi mogą być w szczególności odpisy z ksiąg wieczystych, odpowiednie orzeczenia sądowe lub administracyjne, czy odpisy umów notarialnych o przeniesieniu własności.

 

Dział spadku może nastąpić także w drodze umowy wszystkich spadkodawców, przy czym jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość, umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Również i w tym przypadku konieczne jest dostarczenie notariuszowi dowodów, że nieruchomość należała do spadkodawcy.

 

Należy zaznaczyć, że dokonanie działu spadku nie jest obowiązkiem spadkobierców. Jeżeli umowa o dział spadku nie została zawarta oraz nie zostało przeprowadzone postępowanie działowe przed sądem (np. z powodu uprawnionego do spadku tylko jednego przedsiębiorcy), nie oznacza to wcale, że spadkobierca nie może rozporządzać nabytą w spadku nieruchomością, np. dokonać jej sprzedaży. W takim przypadku należy udowodnić dziedziczenie nieruchomości przy zawieraniu umowy sprzedaży przed notariuszem. Można to zrobić przedstawiając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy (w szczególności wymienione już odpisy z ksiąg wieczystych, odpowiednie orzeczenia sądowe lub administracyjne, czy odpisy umów notarialnych o przeniesieniu własności). Podobnie jest w przypadku, gdy spadkobierca chce ujawnić prawo własności do nieruchomości w księdze wieczystej.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl