Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dowód bycia spadkobiercą

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.10.2014

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobiercę z chwilą jego śmierci. Jednak pewnych czynności, takich jak np. dokonanie wpisu do księgi wieczystej czy zarejestrowanie samochodu wchodzącego w skład spadku, spadkobierca może dokonać dopiero, gdy jest w stanie udowodnić spadkobranie. Dowodem na tę okoliczność może być postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego1 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę, natomiast notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie istnieje prawny obowiązek uzyskania przez spadkobiercę postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Dokumenty te mogą być jednak niezbędnym dowodem spadkobrania, w szczególności jeżeli spadkobierca chce zostać wpisany w księdze wieczystej jako następca prawny zmarłego właściciela nieruchomości, lub też w przypadku gdy chce zarejestrować, jako nowy właściciel, nabyty w spadku samochód.

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

 

Zgodnie z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego2 postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane jest przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa się wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Wniosek o przeprowadzenie postępowania może złożyć do sądu każdy, kto ma interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Wnioskować o stwierdzenie nabycia spadku mogą więc zarówno osoby powołane do dziedziczenia, jak i inne osoby, które wykażą, że mają w tym interes prawny (np. wierzyciele zmarłego spadkodawcy). Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia

 

Dowodem bycia spadkobierca może być również akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Zgodnie z art. 95a ustawy Prawo o notariacie3, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych (testamentu ustnego, podróżnego lub wojskowego). Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu. W pewnych przypadkach notariusz może jednak odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, w szczególności jeżeli w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia odnosi takie same skutki jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jednak następuje to dopiero po jego zarejestrowaniu przez notariusza w elektronicznym rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)

3 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki