.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacje dla rolników – bezpodstawne wzbogacenie po śmierci właściciela gruntów

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 27.01.2012

Mój 12-letni syn odziedziczył po ojcu grunty rolne. Spadkodawca był rolnikiem i co roku składał wniosek o dotację do gruntów. Przed śmiercią zdążył obsiać ziemię, potem ja zebrałam plony. Niedawno okazało się, że siostra mojego męża złożyła wniosek o dopłaty do gruntów należących do jej brata i pieniądze otrzymała. Czy mój syn, w którego imieniu działam, może dochodzić od niej tych środków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870), jeśli właścicielem gospodarstwa był producent rolny albo jeśli gospodarstwo należało do producenta i jego małżonka, do płatności jest uprawniony spadkobierca. Aby odziedziczyć dotację, spadkobierca musi w ciągu 2 miesięcy od śmierci spadkodawcy złożyć odpowiedni wniosek do kierownika biura powiatowego agencji, do którego został wpłynął wniosek o przyznanie płatności dla gospodarstwa prowadzonego przez spadkodawcę.

 

Ponadto należy zobowiązać się do realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz do nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa do dnia wypłaty ostatecznej płatności. Spadkobierca ma prawo uzyskać tę część płatności, która nie została wypłacona do dnia śmierci producenta rolnego. Wniosek o przyznanie płatności spadkobierca powinien złożyć na odpowiednim formularzu, który jest udostępniany przez agencję. Do takiego wniosku muszą zostać załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dana osoba jest faktycznie spadkobiercą zmarłego i dziedziczy gospodarstwo. Takim dokumentem jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

W przypadku kiedy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone, składa się kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Potwierdzania może dokonać sąd, notariusz albo upoważniony pracownik agencji.

 

Ponadto dokumentem potwierdzającym nabycie praw do gospodarstwa po zmarłym producencie rolnym jest także zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Jeśli z postanowienia sądu albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że gospodarstwo rolne dziedziczy co najmniej dwóch spadkobierców, ten z nich, który złożył wniosek o przyznanie płatności, musi dołączyć zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu płatności.

 

Nie wiem, na jakiej podstawie siostra Pani zmarłego męża uzyskała dopłaty po ojcu Pani syna, jeżeli spadkobiercą nie była ona, ale Pani syn. Jeżeli jednak tak się stało faktycznie i pobrała ona te dopłaty, to spadkobiercy jako uprawnionemu należy się zwrot tych nienależnie pobranych dopłat.

 

Ponieważ dopłaty te należały się po zmarłym Pani synowi jako spadkobiercy, siostra jego ojca na podstawie art. 405-409 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest zobowiązana do zwrotu tych dotacji z uwagi na bezpodstawne wzbogacenie.

 

Bezpodstawne wzbogacenie to korzyść majątkowa uzyskana niesłusznie, bez podstawy prawnej, kosztem innej osoby. Ten, kto ją uzyskał, ma obowiązek wydać korzyść w naturze, a gdyby nie było to możliwe – zwrócić jej wartość.

 

Do roszczeń z tytułu przedawnienia mają zastosowanie ogólne terminy przedawnienia.

 

Obowiązek wydania korzyści lub jej zwrotu wygasa wówczas, gdy ten, kto ją uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony.

 

Zwolnić się z odpowiedzialności nie może wówczas, gdy wyzbywając się korzyści lub używając jej, powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

 

Powinna Pani w imieniu syna wystąpić pisemnie do siostry jego ojca z wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranych kwot dotacji z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »