Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacja z Unii zajęta przez komornika

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 31.08.2011

Otrzymuję dotację unijną na rozwój własnej działalności. Już drugą wypłatę środków przejął jednak komornik, pozbawiając mnie możliwości założenia firmy i uzyskania płynności finansowej, która pozwoliłaby mi na spłatę długów. Czy sytuacja jest zgodna z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.).

 

Przepis art. 831 K.p.c. dotyczy kwestii wyłączenia z egzekucji. Poniżej przytoczę ten przepis w całości:

 

§ 1. Nie podlegają egzekucji:

 

  1. sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
  2. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
  3. prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;
  4. (utracił moc)
  5. świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.

 

§ 2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzającego nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane”.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na treść na § 1 pkt 2. Trzeba zatem rozważyć, czy dotację unijną można zaliczyć do środków, o których mowa w powyższym przepisie. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

 

Jeśli uznać, że ten przepis może być interpretowany jako odnoszący się do środków unijnych, które są przyznawane przez Skarb Państwa, wówczas można by stwierdzić, że te środki nie podlegają egzekucji. Nie ma jednak tak jednoznacznej odpowiedzi, bo zawsze na końcu zadecyduje nie wypowiedź jednego czy drugiego prawnika, tylko to, jak dany przepis zostanie zinterpretowany w toku postępowania sądowego.

 

Po drugie można także wskazać przepisy ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 8 § 1 pkt 15 tej ustawy „nie podlegają egzekucji administracyjnej środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki”.

 

Na podstawie tego przepisu można wywieźć wniosek, że inne środki, a więc przyznane nie w formie zaliczki – nie podlegają ograniczeniu egzekucyjnemu.

 

Odpowiedź na to pytanie jest zatem uzależniona od tego, jak ocenimy środki, które są przyznane z funduszy unijnych. Wspomnieć należy także o przepisach związanych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki przyznawane przez tę agencję wypłacane z funduszy unijnych oraz środków budżetu państwa przeznaczanych na współfinansowanie nie podlegają egzekucji.

 

Proponowałbym pomyśleć o zaskarżeniu czynności komorniczych – przekazując jakby na barki sądu decyzję, czy określone środki, które Pan otrzymał, są środkami, które podlegają wyłączeniu spod egzekucji, czy też nie.

 

Zajęcie dokonane przez komornika może Pan zaskarżyć w drodze skargi na czynności komornika. Skarga na czynności komornika opisana jest w art. 767 K.p.c. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik. Skargę składa się na piśmie i powinna ona spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego. Przedmiotem skargi na czynności komornika może być zarówno działanie komornika, jak i jego zaniechania.

 

Skarga powinna być złożona w terminie 7 dni od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W innych wypadkach termin ten liczy się od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, w braku zawiadomienia od daty dowiedzenia się o niej, a w przypadku zaniechania od daty, w której czynność powinna być dokonana. Skarga wniesiona po terminie zostanie odrzucona.

 

Od skargi pobierana jest opłata w kwocie 100 zł niezależnie od wartości egzekwowanej należności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus X =

»Podobne materiały

Czy faktury ulegają przedawnieniu?

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności świadczyłem kilka usług dla znajomego (który wtedy też miał firmę – obecnie nie ma). Wystawiałem mu faktury, za które jednak nie zapłacił. Później przesyłałem mu także wezwania do zapłaty – i znów nie dostałem należności. Obecnie znajomy twie

 

Wyegzekwowanie świadczeń rodzinnych od ojca, który otrzymuje je w Norwegii

Ojciec moich dzieci pracuje i mieszka w Norwegii, gdzie otrzymuje świadczenia rodzinne. Płaci jednak tylko alimenty. Czy jest jakaś możliwość, aby pieniądze ze świadczeń rodzinnych także były przekazywane dzieciom?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »