.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dotacja a VAT i faktura

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.06.2009

Organizujemy festiwal muzyczny i miasto chce nam przekazać dotację na gaże dla artystów zagranicznych. Jak wygląda sprawa takiej dotacji z punktu widzenia podatkowego i księgowego? Czy za dotację wystawia się fakturę, a jeśli tak, to na jaką stawkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Należy pamiętać, że korekty kosztów dokonuje się, gdy zostają pokryte dotacją. Stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych m.in. z dotacji – korekty dokonuje się w dniu otrzymania dofinansowania.

 

Od charakteru dotacji i konstrukcji umowy zależeć będzie opodatkowanie podatkiem VAT. Sprawa nie jest jednoznaczna i sprawia od dawna pewne problemy. Przyjmuje się jednak, że „nie wszystkie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze stanowią podstawę opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług. Elementem istotnym wpływającym na objęcie uzyskanej przez Podatnika dopłaty definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy przedmiotowa dopłata dokonywana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Jeżeli dofinansowanie służy pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika – nie jest uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez podatnika – to otrzymana dopłata nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług. Natomiast jeśli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług – to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...)” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2008 r., IPPP2/443-3527/08-2/BM ).

 

Jeżeli dotacja podlega VAT, należy udokumentować ją fakturą – podobne zdanie prezentują organy, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2008 r. (sygn. ILPP2/4441-17/08-2/SJ) przeczytać możemy: „Fakturę VAT wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, co przy uwzględnieniu faktu, iż otrzymana przez Spółkę dotacja stanowi czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oznacza, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl