Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostarczenie regulaminu drogą elektroniczną

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.11.2014

Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z obowiązkiem sporządzenia oraz udostępnienia usługobiorcy regulaminu świadczenia tych usług. Ponadto na żądanie usługobiorcy usługodawca powinien umożliwić mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną1, usługodawca świadczący usługi elektroniczne określa regulamin świadczenia tych usług. Przez świadczenie usługi drogą elektroniczną należy rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego2.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną powinien zawierać w szczególności:

 

  1. rodzaje i zakres świadczonych usług;
  2. warunki świadczenia usług, w tym:
    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
    2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, aby był skuteczny, powinien być nieodpłatnie udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług (usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione). Ponadto na żądanie usługobiorcy usługodawca powinien umożliwić pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. W praktyce dostarczenie regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną może nastąpić np. poprzez wyświetlenie treści regulaminu na komputerze usługobiorcy, przy jednoczesnym umożliwieniu zapisania tej treści. Należy zaznaczyć, że ciężar udowodnienia, że regulamin został prawidłowo dostarczony usługobiorcy, spoczywał będzie zawsze na usługodawcy. Zastosowanie znajdzie tu bowiem przepis art. 6 Kodeksu cywilnego3, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., 243, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus VIII =

 

»Podobne materiały

Co powinien zawierać regulamin świadczenia usług przez internet?

W poprzednim artykule pt. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – część 1 omówiłem ogólne zagadnienia dotyczące regulaminu, który obowiązany jest sporządzić usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli za

 

Zawieranie umów drogą elektroniczną – część 3

Artykuł jest trzecią częścią cyklu, w którym autor omawia podstawy prawne składania oświadczeń woli i zawierania umów drogą elektroniczną.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »