Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostarczenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 02.03.2018

Właśnie otworzyłam działalność gospodarczą dotyczącą krótkoterminowego wynajmu pokoi gościnnych (noclegów). Podpisałam z krewną (właścicielką budynku) umowę najmu na cały budynek mieszkalny, z podziałem, iż jedna część jest wyłącznie mieszkalna, a druga składającą się z 2 mieszkań będzie pod wynajem mojej działalności gospodarczej. Do kiedy mam obowiązek zgłosić wskazaną umowę w US? Czy urząd może podważyć cenę wynajmu od osoby prywatnej (będącą moją rodziną) w kwocie 500 zł netto z tym, że na mnie według podpisanej umowy scedowane są wszystkie rachunki oraz obowiązek utrzymania domu, tj. prąd, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, telefon, Internet, sprzątanie itp.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostarczenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego

Fot. Fotolia

We wskazanej przez Panią sprawie podkreślenia wymaga, że to Pani krewna, a więc osoba wynajmująca, ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego fakt otrzymywania dochodu z tytułu najmu prywatnego, a nie Pani.

 

Wynajmująca będzie uzyskiwała od Pani przychód z tytułu umowy najmu. Przychód z najmu jest źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. Osoba podpisująca umowę najmu zobowiązana jest uzyskany dochód opodatkować co przejawia się poprzez wpłatę miesięcznych zaliczek na podatek do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz roczne rozliczenie podatku po zakończonym roku.

 

Osoba osiągająca przychody z tytułu najmu może opodatkować otrzymane kwoty na zasadach ogólnych, stosując stawkę 18% dochodu lub wybierając formę ryczałtową, gdzie podatek wynosi 8,5% uzyskanego przychodu. Aby skorzystać z formy ryczałtowej, należy powiadomić o takim wyborze naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca, po którym uzyskuje się pierwszy przychód z najmu. Rozliczenie najmu na zasadach ogólnych dokonuje się za pomocą deklaracji PIT-36 składanej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, natomiast rozliczenia podatku ryczałtowego dokonuje się poprzez zeznanie PIT-28 składane do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

W zakresie natomiast zakwestionowania przez urząd skarbowy ustalonej w umowie ceny wynajmu pragnę wskazać na treść art. 11 ustawy PIT, zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 11 ust. 2a ustawy „wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 

1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku  według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia”.

 

Z kolei art. 11 ust. 2b ustawy PIT podaje, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych powyżej, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

 

W jaki sposób należy rozumieć podane przepisy? Przykładowo jeżeli cena rynkowa za wynajem nieruchomości o podobnej powierzchni wynosi 2000 zł, natomiast strony ustaliły czynsz w wysokości 500 zł, to dla najemcy organ podatkowy może ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń w kwocie 1500 zł.

 

Podsumowując, urząd skarbowy może skontrolować, czy ustalona wartość czynszu odpowiada wartości rynkowej. Jeżeli okaże się, że nieznacznie odbiega od cen powszechnie obowiązujących, skarbówka może ustalić dla Pani przychód z nieodpłatnych świadczeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus II =

»Podobne materiały

Zespół muzyczny – jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?

 

Otwarcie gabinetu – aspekty prawne

Chciałabym otworzyć gabinet terapeutyczny (pracowaliby w nim m.in. psycholog i logopeda). Czy do tego celu można wykorzystać mieszkanie? Jakie są wymogi sanitarne i aspekty prawne związane z otwarciem gabinetu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »