Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopuszczalna ilość równoczesnych kontroli w spółce

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.04.2014

Co do zasady niedozwolone jest prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy jednocześnie. Od zasady tej prawo ustanawia jednak szereg wyjątków, w przypadku zaistnienia których może on spodziewać się kontroli prowadzonej przez dwa różne organy w tym samym czasie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze* nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, a w przypadku gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli zobowiązany jest odstąpić od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

 

Zasada powyższa nie dotyczy jednak sytuacji, gdy:

 

 1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 3. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 5. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 6. przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 7. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 8. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 

W wymienionych wyżej przypadkach organ kontroli nie jest zobowiązany do odstąpienia od działań kontrolnych, jeżeli stwierdzi, że inny organ prowadzi już kontrolę u danego przedsiębiorcy.

 

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca będący średnim lub większym przedsiębiorcą, wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa (np. gdy spółka prowadzi sprzedaż w dwóch hipermarketach), zasada nieprzeprowadzania dwóch kontroli jednocześnie odnosi się tylko do zakładu lub części przedsiębiorstwa. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest także równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy.

 

Niekorzystne dla przedsiębiorców powyższe wyłączenia nie są jedynymi, które znoszą zasadę nieprzeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Przepisów ustalających tę zasadę nie stosuje się również wobec działalności przedsiębiorców w zakresie objętym:

 

 1. nadzorem bankowym;
 2. nadzorem sanitarnym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności;
 3. szczególnym nadzorem podatkowym;
 4. nadzorem weterynaryjnym;
 5. kontrolą administracji rybołówstwa;
 6. kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;
 7. kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych;
 8. zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi (tzw. zakup kontrolny dokonywany przez Inspekcję Handlową);
 9. sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach);
 10. kontrolą działalności leczniczej;
 11. kontroli wszczętej w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie.

 

 

 

 

_________________________________

*Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 plus 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki