Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie się do grobu bez konsultacji z rodziną

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 07.11.2019

Mój wujek bez konsultacji z kimkolwiek z rodziny „dopisał” się do grobu dziadków. On jeszcze żyje, ale na grobie jest nowa płyta oraz jego imię i data urodzenia. Jak można go „usunąć” z pomnika i nie dopuścić do pochówku razem z dziadkami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopisanie się do grobu bez konsultacji z rodziną

Fot. Fotolia

Prawo do grobu oraz do dysponowania nim wynika w pierwszej kolejności z umowy zawartej pomiędzy zarządca cmentarza a osobą, która podpisała umowę o rezerwacje tzw. kwatery. To ta osoba będzie decydowała, kto może myć pochowany w danym grobie, oraz przysługiwać jej będzie prawo do urządzenia kwatery, m.in. przez budowę pomnika. Problem pojawia się w momencie śmierci tejże osoby. Otóż, uprawnienie wynikające z zawartej umowy nie ma charakteru majątkowego, a przypisane jest do konkretnej osoby. W związku z tym nie podlega ono dziedziczeniu.

 

Uprawnienie do pochowania w konkretnym grobie po śmierci osoby, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza opiera się na art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i jest ściśle powiązane z uprawnieniem do dokonania pochówku przez najbliższych: 

 

„Art. 10. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia”.

 

Co więcej, zgodnie z art. 8 § 3 omawianej ustawy zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza, czyli osób o których mowa w art. 10. Jednakże prawo do pochówku przysługuje w kolejności wskazanej w omawianym przepisie i w sytuacji konfliktu, prawo do pochówku będzie miała osoba znajdująca się wyżej w hierarchii (np. małżonek będzie miał pierwszeństwo przed dzieckiem zmarłego)

 

W celu uniknięcia konfliktów regulaminy cmentarzy często wprowadzają nakaz ustanowienia tzw. opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych zostaje osobą decyzyjną co do grobu i pochówku na danej kwaterze.

 

W sytuacji zatem, jeśli osoba, która pierwotnie zawarła umowę z zarządcą cmentarza, już nie żyje, jak również nie jest ustanowiony zarządca grobu, na mocy przepisów ogólnych Pani wujek będzie miał prawo do zastania pochowanym wspólnie z dziadkami, jeśli znajduje się w grupie osób określonych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Taka sama sytuacja dotyczy płyty nagrobnej. Prawo do urządzania miejsca pochówku przysługuje w pierwszej kolejności osobie która zawarła umowę z zarządcą cmentarza, a po jej śmierci jeśli takowego ustanowiono, zarządcy grobu. W przeciwnym razie prawo to posiadają wszystkie osoby bliskie zmarłego. Tym niemniej, prawo to nie powinno być wykorzystywane z pokrzywdzeniem pozostałych uprawnionych. Ciężko w tej sytuacji powiedzieć czy do takiego naruszenia doszło.

 

Jeśli w świetle przedstawionych okoliczności stwierdzi Pani, że wuj nie miał prawa samodzielnie decydować, że zostanie pochowany wspólnie z Pani dziadkami (bo działa np. zarządca grobu), może Pani wystąpić o stwierdzenie nieistnienia (jego) prawa, na mocy art. 198 Kodeksu postępowania cywilnego i żądać od wuja przywrócenia stanu poprzedniego: „powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.

 

Na zakończenie dodam, że w tej sytuacji najlepiej będzie się skontaktować także z zarządcą cmentarza co do istnienia wewnętrznych regulacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki