Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Donos na autora wpisu o uchodźcach

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.12.2016

Kilka dni temu napisałam na jednym z for internetowych mniej więcej tak: „uchodźcy powinni w Polsce dostać to, co najlepsze: poszczucie psami i wygonienie”. Post został usunięty. Wcześniej jednak inny użytkownik poinformował mnie, że zgłasza sprawę do prokuratury. Czy to możliwe? Czym może skończyć się taki donos na mnie, czyli w tym przypadku na autora wpisu o uchodźcach? Ile czasu mam czekać na jakieś rozwiązanie sytuacji? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

Pani zachowanie winno być oceniane pod kątem przepisu art. 256 § 1 K.k. zgodnie z którym kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

W mojej ocenie Pani wpis może być zakwalifikowany jako podlegający pod ww. przepis, bowiem po pierwsze wpis miał charakter publiczny, mniemam, że miało do niego dostęp lub też mogło mieć wiele setek, a może nawet tysięcy ludzi (niestety nie opisuje Pani, czy mamy do czynienia z forum zamkniętym, czy też publicznym). Jak podkreśla się w literaturze: „Nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość to sianie nienawiści, czyli silnej niechęci, wrogości do innej osoby czy osób. Nawoływanie to namawianie, zachęcanie, skłanianie, podburzanie, podżeganie, bez względu na to, czy nawoływanie odniosło skutek” (patrz: M. Mozgawa, Kodeks karny, Komentarz, wyd. VII, 2015).

 

Jeżeli Pani wpis miał istotę taką, jak Pani wskazała w pytaniu, w mojej ocenie może być traktowany jako wpis nawołujący, podburzający do stosowania przemocy wobec uchodźców. Na Pani niekorzyść świadczy pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny w wyroku z dnia 24 września 2013 r., sygn. akt II AKa 301/13, zgodnie z którym „pojęcie nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych traktować należy jako publiczne wzywanie (nawoływanie) innych osób do odczuwania i utrwalenia negatywnych emocji, niechęci oraz wrogości wobec przedstawicieli odmiennej rasy, przy czym dla realizacji występku określonego w przepisie art. 256 § 1 K.k. nie jest konieczny skutek w postaci przekonania przez sprawcę innych odbiorców do prezentowanych przez siebie poglądów, chociaż tym motywowane winno być jego zachowanie w inkryminowanym miejscu i czasie”.

 

W chwili obecnej organy ścigania mają możliwość ustalenia nr IP komputera, z którego doszło do wpisu. Organy ścigania występują bowiem do operatora sieci internetowej z prośbą o informacje z jakich numerów IP następowało logowanie na forum, a następnie z żądaniem podania dokładnej lokalizacji takiego IP. Dzisiejsza technika umożliwia zatem dokładne zlokalizowanie miejsca, z którego doszło do naruszenia przepisów prawa. Postępowanie takie może trwać od 3–6 miesięcy. Co do zasady operatorzy przesyłają dane do organów ścigania po około 1 miesiącu.

 

W Pani przypadku nawet jednak, gdybyśmy mieli do czynienia z postawieniem Pani zarzutu, w mojej ocenie winna Pani podjąć obronę, polegając na próbie podważania dokonania wpisu przez Panią, wówczas musiałaby Pani „podłożyć” osobę trzecią lub wskazać, że do komputera z którego doszło do wpisu, może korzystać nieograniczona liczba osób. Drugą możliwość daje walka o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Z treści Pani wpisu nie wynika, by użyła Pani słów powszechnie uważanych za obelżywe. Swojego wpisu nie powtarzała Pani (nie wynika to z treści pytania). Zachodzi nadto pytanie, na jakim forum wpis został udostępniony. Czy ktoś ten wpis „polubił”, „skomentował”?

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

 

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni, Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, s. 163).

 

Reasumując, nie pozostaje Pani nic innego, jak czekać na ewentualne wezwanie z policji lub prokuratury. Jeżeli wezwanie takie nie przyjdzie w ciągu kolejnych 3–4 miesięcy, należy uznać, że sprawie nie nadano biegu bądź też że nie była Pani w żaden sposób brana pod uwagę w ramach prowadzonego postępowania. Co do zasady komputer w tego rodzaju sprawach nie jest zabezpieczany, bowiem wystarcza pismo operatora sieci komórkowej ze wskazaniem numeru IP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus dziewięć =

»Podobne materiały

Prześladowanie w internecie

Moja córka od ponad roku jest prześladowana przez osobę, która podszywa się pod różne adresy poczty e-mailowej, numery GG, rozsyłając obraźliwe, kpiące, poniżające komentarze na jej temat do osób z kręgu jej znajomych. Powoduje to u niej poczucie zagrożenia, lęku, po stany niemal histerii.

 

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Pracuję w firmie produkującej maszyny na stanowisku kierownika produkcji. W ostatnim czasie na jednym z portali ocenami pracodawców zostały wpisane o mnie fałszywe oskarżenia oraz obraźliwe słowa. Chciałbym pociągnąć osobę, która to wpisała, do odpowiedzialności. Jak się za to zabrać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »