Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domowy budżet

Czy jest domowy budżet? Już tłumaczę, więc domowy budżet są to wszystkie dobra pieniężne jakie posiada dana rodzina.

 W związku z przemocą ze strony mojego męża wraz z dzieckiem kilka miesięcy temu opuściłam mieszkanie. Otrzymaliśmy je od dziadka męża (prawo do najmu, głównym najemcą jest mąż) w czasie trwania małżeństwa. Od dwóch lat toczy się sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy. Mąż rozpoczął procedurę wymeldowania mnie (urząd jakoś mnie odnalazł, mimo że obecnie przebywam tymczasowo u koleżanki). Co zrobić, by nie stracić prawa do mieszkania? Jak udaremnić mężowi wymeldowanie mnie? Chce dodać, iż nasz domowy budżet był wspólny.

Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia”.

Zgodnie z ust 2 tegoż artykułu „współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

Na podstawie art. 14 ust. „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu”.

Natomiast zgodnie z ust 5 tego artykułu „sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art. 13”.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 O jakie formy pomocy materialnej możesz się starać, jeśli padłeś ofiarą powodzi? W przypadku, gdy straciłeś dorobek swojego życia - domowy budżet.

Zasiłek celowy z pomocy społecznej (6 tys. zł)

Podstawą prawną jest art. 39 i 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). Zgodnie z art. 40 ust. 1 zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz (ust. 2) osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek przyznawany jest przez gminę niezależnie od osiąganego na rodzinę dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Jednorazowo wynosi on 6 tys. zł.

Choć z założenia zasiłek przeznaczony jest przede wszystkim na niezbędne wydatki, takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu (por. art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), to nie trzeba się z niego rozliczać, a pieniądze przeznaczyć można na dowolny cel. Zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu PIT [art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych32) – obecnie: przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), która weszła w życie z dniem 1 października 2004 r., stosownie do art. 229 pkt 2 lit. a) tej ustawy., Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 zwalnia z podatku dochodowego świadczenia z pomocy społecznej].

Pieniądze na remont domu z gminy (20 tys. do 100 tys. zł)

(...)  Zasiłek powodziowy dla uczniów (1 tys. zł)

(...) Pomoc dla osoby niepełnosprawnej (2 tys. zł)

Jest to pomoc udzielona przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej, maksymalnie 2 tys. zł dla jednej osoby. Wnioski mogą być składane w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada.    Przeczytaj pełną treść

 

 Artykuł przedstawia świadczenia pieniężne, o jakie osoby w trudnej sytuacji mogą ubiegać się z pomocy społecznej, jeśli domowy budżet nie przekracza określonej kwoty.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, zwłaszcza materialnej (mały domowy budżet), mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze. zm.).

W myśl art. 7 tejże ustawy pomocy społecznej udziela się z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Decyzja o rozwodzie z mężem,a domowy budżet
Jestem sześć lat w małżeństwie. Niedługo po ślubie mąż mnie zdradził, ale postanowiłam dać mu jeszcze jedną szansę. Nie kocham jednak męża, zmuszam się do współżycia z nim. Mamy dziecko i obawiałam się wcześniej odejść, teraz jednak chciałabym się rozwieść. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy domowy budżet zostanie podzielony? Jak w takiej sytuacji zostaje podzielony domowy budżet.

Długi w spadku po mamie a możliwość umorzenia kredytów
Moja mama popełniła samobójstwo (marzec 2010), co było zapewne konsekwencją wpadnięcia w tzw. spiralę kredytową. Jest ok. 10 pożyczek (kredytów) z kilku banków. Ani ojciec, ani my, dzieci, nic nie wiedzieliśmy o tych pożyczkach. Nie mamy pojęcia, na co mama je przeznaczała, gdyż w domu nie pojawiły się żadne nowe rzeczy, nie podniósł się poziom życia rodziców. Czy jest szansa na umorzenie tych długów? W jakiej formie przyjąć spadek? Czy jeśli z dobrodziejstwem inwentarza, to możemy pozwolić bankom wpisać się na hipotekę? Nikt z nas jeszcze nie składał żadnych oświadczeń w sprawie dziedziczenia po mamie. Nasz domowy budżet nie jest w stanie pokryć tych kosztów.

Wybrane opinie naszych klientów:

Odpowiedź na moje pytanie oceniam bardzo wysoko. Jest obszerna i zgodna z moimi oczekiwaniami. Ponieważ z sądami i prawnikami mam dużo do czynienia w praktyce, mogę autorytatywnie stwierdzić, iż otrzymana tu pomoc daleko przewyższa porady i pomoc otrzymywane w kancelariach „na żywo”. Na pewno nie raz jeszcze skorzystam.

Jarosław

Pan Jakub Bonowicz okazał się profesjonalistą, w prosty i zrozumiały sposób dla mnie wytłumaczył mi wszytko czego dotyczył mój problem. Odpowiedź dostałem bardzo szybko a na pytania pomocnicze odpowiadał praktycznie po 15 min. Bardzo polecam wszystkim użytkownikom internetu mającym problemy prawne, na pewno ta tej stronie znajda zadowalającą odpowiedź.

Jackit

Z czystym sumieniem mogę polecić serwis. Uzyskana porada pomogła mi w uniknięciu bardzo kosztownego błędu i walki z US :) I tak jak opisują – dodatkowe pytania nie kosztują, a bardzo ułatwiają rozwiązanie problemu.

Pozdrawiam serdecznie,

Roman

W skrócie: szybko, sprawnie i na temat, i jeszcze do tego miło :)

Z pozdrowieniami,

Aleksandra

EPORADY są superpomysłem. Nie zawiodłam się, chociaż z natury jestem nieufna. Otrzymałam poradę, wskazówki i pocieszenie. Może gdyby była jeszcze pomoc psychologiczna? Dziękuję zwłaszcza Pani Elżbiecie Gołąb i przepraszam za zakłócenie Wigilii Bożego Narodzenia.
Pozdrawiam i sukcesów w nowym 2011 roku życzę.

Ewa

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Jestem bardzo zadowolony z korzystania z waszych usług, dzięki temu śpię spokojniej.

Ariel

Bardzo dziękuję za wyczerpującą i błyskawiczną odpowiedź. Pan Jakub Bonowicz zaskoczył mnie tak znajomością języka obcego, jak i prawa zagranicznego. Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam cały zespół eporady24.

Jola

Bardzo szybka i staranna odpowiedz! Wątpię, czy tyle wyjaśnień uzyskałabym w czasie bezpośredniej wizyty u prawnika, i za tak rozsądną cenę! Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Teresa

Uzyskałem bardzo fachową opinię, bardzo mi potrzebną, załatwioną w superpilnym terminie. Dziekuję.

Bogusław

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »