.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Doliczenie opłaty stosunkowej przez komornika mimo umorzenia egzekucji

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 20.10.2010

Tydzień temu umorzono postępowanie egzekucyjne wobec naszej spółki z o.o. z powodu braku środków na zaspokojenie wierzyciela. Komornik do kosztów egzekucyjnych doliczył opłatę stosunkową. Czy komornik może w tej sytuacji obciążać spółkę tą opłatą? Czy komornik może wystąpić o spłatę długu do właściciela i prezesa zarządu spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji „w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

 

W celu pobrania tej opłaty komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

 

Natomiast w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn niż wskazane wyżej komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana (art. 49 ust. 5 ustawy). Egzekucja przeciwko Pańskiej spółce została umorzona właśnie na innej podstawie prawnej w rozumieniu art. 49 ust. 5.

 

Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dłużnik (czyli spółka) obowiązany jest do uiszczenia opłaty stosunkowej tylko od tej części świadczenia, które zostało wyegzekwowane. Tym samym jeśli komornik rzeczywiście nic nie wyegzekwował, to nie powinien pobierać opłaty stosunkowej. Zasadne jest więc w takim przypadku złożenie skargi na czynności komornika.

 

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, która winna być złożona w terminie 7 dni od doręczenia wspomnianego postanowienia. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. Od skargi na czynności komornika należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł.

 

Dłużnikiem jest spółka, a nie członek jej zarządu. W celu pociągnięcia prezesa do odpowiedzialności za zobowiązania wobec wierzycieli spółki, wierzyciel musiałby uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko prezesowi (orzeczenie sądowe).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl