Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokumenty potrzebne do wydania karty EKUZ

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 25.01.2010

Studiuję na uczelni w Niemczech. Muszę przedłużyć swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale jestem skłócony z moją matką (ona odprowadza na mnie składki na ZUS). Mój ojciec jest bezrobotny i według urzędnika nie może mnie ubezpieczyć. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumenty potrzebne do wydania karty EKUZ

Dokumenty umożliwiające wydanie karty EKUZ osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny i wyjeżdżające do innego państwa UE/EFTA w celu odbycia tam studiów lub uczęszczania do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, powinny posiadać następujące dokumenty umożliwiające wydanie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego):

 

  1. wniosek o wydanie EKUZ;
  2. w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny – dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny;
  3. zaświadczenie lub legitymacja studencka (wydana przez uczelnię), która powinna zawierać:
    • pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi,
    • imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta,
    • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie, dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w którego trakcie wnioskująca o EKUZ osoba będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni.

 

Natomiast gdy student jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ, należy wystawić EKUZ zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wydawania EKUZ dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Zaświadczenie o uiszczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne potrzebne do wydania karty EKUZ

W opisanej przez Pana sytuacji podstawą wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi właśnie zaświadczenie o uiszczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ojca Pana matkę.

 

Natomiast ubezpieczenia tego nie można przepisać na Pana ojca, gdyż jako osoba bezrobotna nie uiszcza on wymienionych składek, a czyni to za nią urząd pracy. Ubezpieczeniem tym może być objęta wyłącznie dana osoba bezrobotna bez możliwości objęcia ubezpieczeniem również innych członków rodziny tej osoby (szczególnie osób pełnoletnich).

 

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) przewidują możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże ustawodawca z zakresu osób do tego uprawnionych wyłączył m.in. studentów uczelni wyższych oraz osoby ubezpieczone z innego tytułu, np. jako członkowie rodzin objęci ubezpieczeniem osób pracujących.

 

Co do zasady więc ubezpieczeniem zdrowotnym objęta jest osoba pracująca, uiszczająca odpowiednie składki, oraz członkowie rodzin tych osób, włączone do ubezpieczenia przez te osoby pracujące. Zatem w opisanej przez Pana sytuacji stwierdzić należy, iż podstawą wydania EKUZ, jeżeli Pan sam nie pracuje i nie uiszcza samodzielnie składek na ubezpieczenie, będzie właśnie okazanie odpowiedniego zaświadczenia o uiszczaniu składek na ubezpieczenie przez Pana matkę, do czego niestety będzie konieczna jej współpraca, gdyż w zasadzie tylko na jej wniosek takie zaświadczenie zostanie może zostać wydane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki