Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.03.2012

Ile wyniesie opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli jest 3 pełnomocników i 250 mocodawców? Od czego zależy wysokość tej opłaty skarbowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacie skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – podlega między innymi:

 

  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Zgodnie z załącznikiem do wyżej wspomnianej ustawy o opłacie skarbowej (poz. IV) opłata wynosi 17 zł i pobiera się ją od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Zatem opłata naliczana jest od każdego stosunku pełnomocnictwa, innymi słowy – skoro jest 3 pełnomocników i 250 mocodawców, opłatę należy pobrać od 750 stosunków pełnomocnictwa, tj. w sumie 12 750 zł.

 

Identyczne stanowisko znajdzie Pan m.in. w piśmie Ministerstwa Finansów – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 30 lipca 2008 r. (sygnatura PL/LM/835/52/GKW/08/DD/662, LexPolonica nr 1985131, Biuletyn Skarbowy 2008/1, str. 22):

 

„Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 uos obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 uos. Stawka tej opłaty wynosi 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa – niezależnie od tego, czy złożono oryginał, czy kopię (odpis, wypis) tego dokumentu. (…) Zarówno w poprzednim, jak i obecnym stanie prawnym wysokość opłaty skarbowej od konkretnego dokumentu uzależniona była od liczby stosunków pełnomocnictwa wynikających z tego dokumentu i stanowiła iloczyn odpowiednio kwoty 15 zł lub 17 zł i liczby wynikających z niego stosunków pełnomocnictwa”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton