Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.03.2012

Ile wyniesie opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli jest 3 pełnomocników i 250 mocodawców? Od czego zależy wysokość tej opłaty skarbowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacie skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – podlega między innymi:

 

  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym;
  • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Zgodnie z załącznikiem do wyżej wspomnianej ustawy o opłacie skarbowej (poz. IV) opłata wynosi 17 zł i pobiera się ją od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Zatem opłata naliczana jest od każdego stosunku pełnomocnictwa, innymi słowy – skoro jest 3 pełnomocników i 250 mocodawców, opłatę należy pobrać od 750 stosunków pełnomocnictwa, tj. w sumie 12 750 zł.

 

Identyczne stanowisko znajdzie Pan m.in. w piśmie Ministerstwa Finansów – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 30 lipca 2008 r. (sygnatura PL/LM/835/52/GKW/08/DD/662, LexPolonica nr 1985131, Biuletyn Skarbowy 2008/1, str. 22):

 

„Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 uos obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 uos. Stawka tej opłaty wynosi 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa – niezależnie od tego, czy złożono oryginał, czy kopię (odpis, wypis) tego dokumentu. (…) Zarówno w poprzednim, jak i obecnym stanie prawnym wysokość opłaty skarbowej od konkretnego dokumentu uzależniona była od liczby stosunków pełnomocnictwa wynikających z tego dokumentu i stanowiła iloczyn odpowiednio kwoty 15 zł lub 17 zł i liczby wynikających z niego stosunków pełnomocnictwa”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 9 =

»Podobne materiały

Pełnomocnik procesowy w sprawie o podział majątku

Jestem marynarzem, wczoraj wyjechałem na statek, na którym pracuję już od kilku lat. Również wczoraj otrzymałem wezwanie do sądu na rozprawę w sprawie o podział majątku wyznaczoną na następny miesiąc. Mój powrót do kraju w tym terminie jest niemożliwy. Co napisać do sądu, żeby usprawiedliwić moją ni

 

Pełnomocnik w spółce cywilnej

Dwóch wspólników spółki cywilnej udzieliło doradcy podatkowemu pełnomocnictwa do reprezentowania spraw spółki przed WSA. Sąd wezwał doradcę do złożenia dokumentu zaświadczającego umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo. Czy to zgodne z prawem? Czy pełnomocnik w spółce cywilnej musi udowadnia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »