.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokument potwierdzający staż pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.04.2019

Potrzebuję uzyskać dokument potwierdzający staż pracy do nagrody jubileuszowej. W maju 1988 roku wyszłam za mąż za rolnika. W czerwcu 1988 roku ukończyłam szkołę średnią i rozpoczęłam pracę pracę w gospodarstwie rolnym wraz z mężem. Niestety mój mąż zaczął opłacać składki na ubezpieczenie KRUS za mnie dopiero od stycznia 1989 roku. W jaki sposób mogę otrzymać potwierdzenie, że po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęłam pracę w gospodarstwie rolnym? Gmina nie posiada dokumentów na potwierdzenie tego faktu, KRUS wystawił mi tylko potwierdzenie okresu odprowadzania składek. Nie byłam zameldowana u męża jako domownik, bo przez pierwszych 5 lat małżeństwa mieszkaliśmy u mnie. W gospodarstwie rolnym męża pracowałam od 06.1988 do 12.2002. Od 12.2002 pracuję w prywatnej firmie. Bardzo proszę o udzielenie wskazówek, jak skutecznie udokumentować pracę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokument potwierdzający staż pracy

Fot. Fotolia

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są:

 

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, która obowiązywała w okresie od dnia 1.01.1983 r. do dnia 31.12.1990 r., domownikiem była osoba, która łącznie spełniła następujące warunki: 

 

 • była członkiem rodziny rolnika lub inną osobą pracującą w gospodarstwie rolnym, 
 • pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, 
 • ukończyła 16 lat, 
 • nie podlegała obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, 
 • praca w gospodarstwie rolnym stanowiła jej główne źródło utrzymania. 

 

Od dnia 1 stycznia 1991 r. pojęcie domownika definiuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nią przez domownika rozumieć należy osobę bliską rolnikowi, która:

 

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym można uzyskać w urzędzie gminy na terenie której leży gospodarstwo. Jeżeli urząd gminy nie dysponuje dokumentami umożliwiającymi wydanie takiego zaświadczenia okresy pracy w gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne. Zeznania te mogą być odebrane przez pracownika urzędu gminy. Pracownik może przedstawiać również inne dowody na okoliczność pracy w gospodarstwie w charakterze domownika. Ocena przedstawionych przez pracownika dowodów każdorazowo należy do pracodawcy.

 

Słowem – jeśli gmina w Pani przypadku nie dysponuje odpowiednimi dokumentami, może Pani powołać co najmniej dwóch świadków albo przedstawić inny dowód, jeśli Pani nim dysponuje. Jednak w mojej opinii najłatwiej pozyskać dowód ze świadków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »