.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dokonana zapłata długu a dalsze wezwania od wierzyciela

Autor: Michał Kibil

Córka uczęszczała na kurs językowy. Zalegałam z zapłatą ostatniej raty, więc właściciel szkoły wniósł pozew do sądu. Otrzymałam nakaz zapłaty wartości raty wraz z odsetkami oraz dodatkową kwotą związaną ze zwrotem kosztów postępowania. Na dokonanie zapłaty miałam 14 dni. Niezwłocznie zrobiłam przelew, a kwotę zaokrągliłam w górę. Kilka dni później otrzymałam pismo, że wciąż nie zapłaciłam odsetek i kosztów postępowania. Uznałam, że to już nieaktualne, ale tydzień temu dostałam list od komornika o wszczęciu egzekucji, ponieważ właściciel szkoły nadal twierdzi, że jeszcze nie wszystko zapłaciłam. Co powinnam teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjmując, że uiściła Pani na rzecz wierzyciela, przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, pełną kwotą wynikającą z nakazu zapłaty, w Pani przypadku sugerowane są trzy rozwiązania.

 

Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), regulującym kompleksowo kwestię egzekucji komorniczej, jako dłużnikowi nie przysługuje Pani uprawnienie do wnioskowania o umorzenie postępowania z tytułu spłaty należności.

 

Uprawnienie takie przysługuje wierzycielowi.

 

Z czynności, które może Pani podjąć, należy wskazać wprowadzony art. 822 K.p.c. wniosek o wstrzymanie się z dokonaniem czynności. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu „komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił”.

 

Tym samym do stosownego wniosku jest Pani obowiązana przedłożyć dowód zapłaty kwoty wierzytelności bądź inny dowód świadczący na rzecz Pana stanowiska.

 

Wstrzymanie się z dokonaniem czynności przez komornika nie jest równoznaczne z zawieszeniem bądź umorzeniem egzekucji, co nie oznacza, że nie może ono do niego prowadzić.

 

Najprawdopodobniej po otrzymaniu stosownego wniosku od Pani komornik skierowałby do wierzyciela pismo z żądaniem wyjaśnień, a po nieotrzymaniu odpowiedzi w ciągu 1 roku postępowanie zostałoby umorzone z mocy prawa.

 

Jak zostało wskazane powyżej, prawo złożenia wniosku o umorzenie egzekucji przysługuje wierzycielowi. Drugą z dopuszczalnych dróg działania jest więc skierowanie do wierzyciela wniosku o podjęcie działań zmierzających do umorzenia egzekucji, pod rygorem złożenia powództwa przeciwegzekucjnego.

 

Argument taki, w ujęciu konieczności pokrycia kosztów postępowania, może się okazać wystarczający dla wierzyciela.

 

Wskazane powyżej powództwo stanowi po wniosku do wierzyciela i komornika trzecią możliwą drogę postępowania w Pani sprawie.

 

Jeżeli wierzytelność została spłacona, a wierzyciel pomimo tego skierował sprawę do egzekucji, jest Pani uprawniona do złożenia w sądzie właściwym dla okręgu, w jakim jest prowadzona egzekucja, powództwa przeciwegzekucyjnego na mocy art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c.

 

Wszelkie przesłanki powyższego przepisu w Pani przypadku zostały wypełnione („nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane” – zapłata kwoty wierzytelności). Tym samym w drodze stosownego powództwa może Pani dochodzić pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności oraz obciążyć kosztami postępowania wierzyciela, który pomimo wiedzy o dokonaniu zapłaty w pełnej kwocie z pełną premedytacją skierował sprawę do egzekucji.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl