Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowy urlop macierzyński

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.11.2012

Umowa kończy mi się za 4 miesiące, a mam termin porodu za 3 tygodnie. Czy od razu po porodzie mogę złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński? Czy przed wygaśnięciem umowy mogę złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy i z tego tytułu dostanę rok ochrony (przedłużenie umowy na kolejne 12 miesięcy)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) „umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Zgodnie z art. 177 § 3 „umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”.

 

Zgodnie art. 180 „pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie”.

 

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego wyżej.

 

„Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 

1) do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

2) do 8 tygodni – w przypadkach urodzenia większej liczby dzieci”.

 

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

 

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

Tak więc jeżeli w czasie trwania umowy zawartej o pracę na czas określony urodzi Pani dziecko, będzie Pani miała prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługiwałby Pani w dalszym ciągu także po wygaśnięciu umowy o pracę – w takim przypadku pracodawca zobowiązany do wypłaty zasiłków wypłacałby Pani zasiłek macierzyński tylko do dnia, do którego byłaby Pani jego pracownicą, a więc do dnia ustania zatrudnienia. Przysługujący Pani zasiłek macierzyński za dalszy okres wypłacałby oddział ZUS właściwy według miejsca zamieszkania.

 

W Pani przypadku umowa nie zostanie bowiem rozwiązana z woli pracodawcy, a jedynie zakończy się poprzez upływ czasu, na jaki była zawarta. W takiej sytuacji nie przysługuje Pani ochrona przed zwolnieniem, gdyż do zwolnienia faktycznie nie dojdzie.

 

W takiej sytuacji ma Pani prawo do urlopu macierzyńskiego do końca trwania umowy o pracę, a następnie, jeśli nie wykorzysta Pani całego urlopu macierzyńskiego, do zasiłku macierzyńskiego. Jednak do urlopu wychowawczego czy też ograniczenia zatrudnienia zamiast urlopu wychowawczego nie będzie już Pani miała prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus IV =

»Podobne materiały

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Za niecały miesiąc kończy mi się urlop macierzyński, zaś dwa tygodnie później wygasa ważność mojej umowy o pracę. Chciałabym wrócić do pracy, jednak boję się, że pracodawca nie będzie chciał nadal mnie zatrudniać. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego przysługuje mi jakiś okres ochronny? Ktoś mi

 

Zasiłek macierzyński z dwóch stosunków pracy

W firmie A byłam zatrudniona od połowy 2005 r. Po dwóch latach przeszłam na urlop bezpłatny. W tym czasie podjęłam pracę w firmie B. Pod koniec 2009 r. urodziłam dziecko – z tego tytułu otrzymuję zasiłek macierzyński wynikający ze stosunku pracy w firmie B. Zaświadczenie o porodzie przedstawił

 

Drugi zasiłek macierzyński

Jestem zatrudniona na umowę o pracę oraz dodatkowo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w której opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie od 15 marca do 10 kwietnia przebywałam w mojej pracy etatowej na urlopie bezpłatnym. W związku z tym zgłosiłam się (jako osoba prowadząca d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »