.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dodatkowy dochód emeryta i zgłoszenie do ZUS

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 21.06.2011

Mój mąż jest na emeryturze górniczej. Mamy troje dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, więc mąż jest zmuszony dorabiać. W zeszłym roku był zatrudniony pięć miesięcy w Irlandii. Czy ten dochód musi zgłosić do ZUS-u? Czy może mieć wobec niego jakieś zobowiązania?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale Pani mąż będący emerytem zobowiązany jest w przypadku osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia do rozliczania tego dochodu.

 

Po ukończeniu 65. roku życia mąż może osiągać dochody bez jakichkolwiek ograniczeń – podstawa prawna to art. 103 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Do końca lutego mąż winien przedstawić wysokość osiągniętego dochodu brutto w ZUS-ie. Po dostarczeniu zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu za rok 2010 ZUS dokonana rozliczenia.

 

ZUS dokonuje rozliczenia w stosunku miesięcznym lub w stosunku rocznym, w zależności od tego, która metoda rozliczeń jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Działalnością taką jest wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej czy prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 105  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie”.

 

Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

 

Reasumując powyższe, jeżeli Pani mąż z uwagi na wykonywanie pracy w roku 2010 podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to dochód osiągany z tego tytułu ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego oraz na prawo do świadczenia.

 

Powyższe oznacza, że dochód osiągnięty z tytułu zatrudnienia (cały dochód brutto) za granicą zostanie przeliczony na złoty polski, uwzględniony (jako dochód brutto) przy rozliczaniu emerytury.

 

Jeżeli rozliczenie tego dochodu w skali dopuszczalnego dochodu rocznego za rok 2010 nie przekroczy kwot granicznych, to mąż nie będzie musiał „oddawać” pieniędzy do ZUS-u.

 

Jeśli ZUS przeliczy osiągnięty dochód, może okazać się, że dochody przekroczyły limity dopuszczalne dla emeryta. Wówczas ZUS wyda decyzję o zwrocie „nienależnie pobranej emerytury”. Od tej decyzji może Państwo odwołać się w terminie jednego miesiąca do sądu okręgowego.

 

Obawiam się jednak, że podstawy realnej na podważenie decyzji ZUS, na wskazanie jej nieprawidłowości, w tej sytuacji nie ma.

 

Liczyć należy się z tym, że sąd uzna decyzję wydaną przez ZUS jako decyzję prawidłową i oddali odwołanie.

 

Z drugiej strony ja doskonale rozumiem Państwa stanowisko w sprawie – wysokość emerytur jest tak niska, że nie zabezpiecza podstawowych potrzeb rodziny.

 

W tej sprawie jest jeszcze jedna możliwość. Taką możliwością jest zwrócenie się o tzw. umorzenie powstałego zobowiązania lub rozkład na raty. W tym celu należy złożyć do ZUS wniosek odpowiednio o umorzenie lub układ ratalny, argumentując trudną sytuacją materialną rodziny.

 

Do podania proponuję dołączyć rachunki wydatków miesięcznych obrazujące stan materialny rodziny.

 

Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do ZUS, zawsze jednak warto wykorzystać każdą możliwość.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl