.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowy urlop z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.01.2019

Jestem zatrudniona jako technik fizjoterapeuta w wymiarze 7 godzin 35 minut, ale ponieważ pracuję w szkodliwych warunkach, mój czas pracy wynosi w tej chwili 5 godzin. Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Wcześniej korzystałam z 10 dni urlopu wypoczynkowego dodatkowo. Czy w obecnej chwili przy obniżeniu mi wymiaru godzin pracy mam prawo nadal do urlopu dodatkowego z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się Pani orientuje, osobie niepełnosprawnej spełniającej określone warunki przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Stosownie bowiem do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

„Art. 19.

1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy określony w ust. 1”.

 

Osoba musi być zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wymiar urlopu wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje jednak osobie niepełnosprawnej, która:

 

  1. jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub

  2. jest uprawniona do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

 

W sytuacji, gdy wymiar urlopu dodatkowego, na podstawie odrębnych przepisów, jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy wynikający z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa wskazuje, że (art. 66) „w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy. Ustawa nie określa zasad udzielania urlopu, jego obliczania, itp. Z tego względu stosuje się w tym zakresie Kodeks pracy. A ten z kolei stanowi:

 

„Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”.

 

Urlop dodatkowy nie ogranicza w jakikolwiek sposób wymiaru urlopu zwykłego. Obydwa urlopy są liczone odrębnie. Jak wskazuje cytowany przepis, wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

 

W sytuacji, gdy następuje obniżenie podstawowego czasu pracy (z pełnego wymiaru na wymiar częściowy- niepełny etat), nie powoduje to utraty prawa do urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej. Następuje tylko obniżenie faktycznego wymiaru tego z urlopu stosownie do Kodeksu pracy – dostosowanie go do wymiaru czasu pracy. Za pracę na pełnym etacie jest 10 dni dodatkowych. Za prace na pół etatu jest 5 dni dodatkowych itd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »