.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowy dzień wolny od pracy za przepracowaną niedzielę i święto

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.07.2018

Mam taką sytuację. Pracownik ochrony zatrudniony na podstawie umowy o pracę w takim systemie czasu pracy: w dzień od 6.30 do 19.00, w następnej dobie „nocka” od 18.30 do 7.00, kolejne dwa dni wolne i znów dwa następujące po sobie dyżury 12,5 godzinne dzień/noc. Czy za przepracowaną niedzielę i święto pracownikowi takiemu przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, niewynikający z harmonogramu/grafiku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatkowy dzień wolny od pracy za przepracowaną niedzielę i święto

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

 

Zgodnie z art. 15110 Kodeksu pracy praca w niedzielę oraz w święto jest dozwolona:

1) w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy,

3) w ruchu ciągłym,

4) w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy,

5) w grupowej organizacji pracy,

6) przy niezbędnych remontach,

7) w transporcie i w komunikacji,

8) w zakładowych strażach pożarnych,

9) przy pilnowaniu mienia,

10) w rolnictwie i w hodowli,

11) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) placówkach handlowych,

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) zakładach komunalnych,

f) zakładach opieki zdrowotnej,

g) domach pomocy społecznej,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

 

Praca w niedziele i święta może mieć charakter pracy normalnej, wtedy gdy dni te stanowią normalny dzień pracy pracownika albo być pracą w godzinach nadliczbowych.

 

W sytuacji, gdy praca w niedziele i święta jest pracą normalną pracownik otrzymuje za nią normalne wynagrodzenie, a także pracownikowi temu należy zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu i to niezależnie od liczby godzin przepracowanych w niedzielę. Powinien to być tydzień następujący po przepracowanej niedzieli. Podobnie udziela się wolnego za pracę w święto.

 

Podsumowując – z pytania wynika, że praca w niedziele i święta jest pracą normalną (a nie nadliczbową) wobec czego za pracę w tych dniach pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »