Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie zakresu obowiązków

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 19.04.2012

Zostałam „poproszona” o tymczasowe objęcie drugiego stanowiska kierowniczego w mojej firmie. Przez trzy kolejne miesiące nie dostałam dodatkowego wynagrodzenia (zgodnego z moim zakresem obowiązków). W związku z tym upomniałam się o należne mi pieniądze z tytułu pełnienia drugiej funkcji kierowniczej. Przełożeni na razie milczą. Czy mam prawo ubiegać się o dodatek do wynagrodzenia? Jaka kwota może mi przysługiwać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem analizy w omawianym przypadku jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r. (sygn. akt I PKN 876/00), zgodnie z którym zawieranie z własnym pracodawcą drugiej (dodatkowej) umowy o pracę za normalnym wynagrodzeniem judykatura dopuściła tylko wyjątkowo. Podstawowym warunkiem jest określenie innego niż w podstawowym czasie pracy rodzaju pracy. Rodzaj pracy musi więc być wyraźnie inny od tego, który wykonywany jest w ramach podstawowego czasu pracy, tj. pierwszej umowy o pracę.

 

W innym wypadku, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 13/94), mielibyśmy do czynienia z próbą obejścia przepisów o czasie pracy i wysokości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. akt I PKN 43/97) z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.

 

Sąd Najwyższy stwierdził również, że przy wykonywaniu na rzecz tego samego pracodawcy nawet kilku rodzajów podporządkowanej pracy, domniemanie przemawia za istnieniem jednego stosunku pracy.

 

Niekorzystny dla Pani jest fakt, iż – jak sama Pani podkreśliła – objęcie dodatkowej funkcji nastąpiło na skutek skierowania do Pani prośby. Należy zaznaczyć, że wszystkie kwestie wynagrodzenia powinny być uzgadniane w chwili zamiany warunków pracy lub zmiany zakresu obowiązków, także w przypadku objęcia faktycznie nowego stanowiska.

 

Jak podaje przepis art. 13 Kodeksu pracy:

 

„Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

 

Pojęcie godziwego wynagrodzenia obejmuje nie tylko wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także i inne świadczenia związane z pracą oraz świadczenia socjalne, dodatki rodzinne i mieszkaniowe, szkoleniowe, kulturalne, świadczenia z pomocy społecznej oraz ulgi podatkowe i dystrybucję dochodów.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2006 r. (sygn. akt I PK 230/2005) z prawa do godziwego wynagrodzenia pracownik nie może wywodzić roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia za pracę, poza żądaniem jego wyrównania do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

 

Żaden przepis prawa nie stanowi, o ile wynagrodzenie winno być zwiększone na skutek zwiększenia zakresu obowiązków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »