.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek finansowy za zastępstwo a wynagrodzenie za urlop

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.01.2017

Otrzymywałem dodatek finansowy za zastępstwo od stycznia do lipca – do czasu przejścia na urlop. Dodatku tego zarząd spółki nie uwzględnił przy naliczeniu wynagrodzenia za urlop. Czy postąpił prawidłowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 172 ustawy Kodeks pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

 

Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. W świetle treści art. 172 oraz § 6 rozporządzenia do wynagrodzenia urlopowego wlicza się tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy. Składnikami wynagrodzenia wpływającymi na wysokość wynagrodzenia urlopowego są w szczególności: premia wypłacana za okresy różnej długości, która jest jednak świadczeniem periodycznym i roszczeniowym, wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego oraz wynagrodzenie za czas przerwy w systemie przerywanego czasu pracy.

 

Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się natomiast wyliczonych enumeratywnie świadczeń, które nie mają charakteru stricte wynagrodzeniowego: jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze określone stawką osobistego zaszeregowania, dodatki o stałej wysokości, np. dodatek stażowy czy też dodatek funkcyjny) uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W rezultacie korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego nie wpływa na wypłatę tej części wynagrodzenia za pracę.

 

Podsumowując, choć dodatek, który Pan otrzymał nie jest dodatkiem sformalizowanym (jak na przykład dodatek funkcyjny), jednak nie należy on do katalogu wyłączeń z wliczania do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wobec tego – w mojej opinii – skoro otrzymywał Pan ten dodatek cyklicznie, co miesiąc należy go Panu wliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »